Gå direkt till innehåll
Barn i SOS barnby i Atakpamé, Togo
Barn i SOS barnby i Atakpamé, Togo

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar och Fastighetsbyrån ger barn i utsatthet ett tryggt hem

I ett nytt samarbete bidrar Fastighetsbyrån med 100 kronor per bostadsaffär till bland annat SOS Barnbyar. Totalt kommer ca 4,5 miljoner kronor att samlas in vilket gör Fastighetsbyrån till en av SOS Barnbyars huvudpartners. Stödet går till arbete med barn i utsatthet i ett av världens fattigaste länder, Togo.

- Forskning visar att kvalitativ omsorg från trygga vuxna gör att barn utvecklas och kan växa upp till trygga, självförsörjande vuxna som bidrar till samhället i generationer framåt. På så sätt kan hållbar utveckling skapas även i de fattigaste länderna. Stödet från Fastighetsbyrån gör att barn i Togo, som annars riskerat svår social och ekonomisk utsatthet, nu kan växa upp till bidragande vuxna, något som stärker hela samhället och bidrar till en bättre framtid, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Stödet från Fastighetsbyrån går direkt till barnbyn i regionen Atakpamé i Togo i Västra Afrika. Situationen är mycket svår för många barn i Togo, framförallt för att tusentals barn har förlorat, eller riskerar att förlora förälders omsorg, på grund av Hiv/Aids. Drygt hälften av befolkningen är under 15 år.

-Vi arbetar med att förmedla bostäder åt personer som har möjlighet att äga sitt boende. Men långt ifrån alla har förmånen att ha en trygg plats som de kan kalla sitt hem. Det vill vi bidra till att förändra. Vi har valt att engagera oss i något som har en tydlig koppling till vår verksamhet och där det finns ett stort behov. I det arbetet är SOS Barnbyar en naturlig partner som ger utsatta barn och ungdomar hem, utbildning och trygghet, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Målet med Fastighetsbyråns stöd är att möjliggöra driften av minst tre hus i barnbyn. Där får barnen ett tryggt hem, utbildning, mat, kläder och sjukvård

- Vi är oerhört glada över stödet från Fastighetsbyrån. Tack vare den här typen av samarbeten kan vi tillsammans bidra till att skapa en hållbar framtid, som även bidrar till affärsnytta, säger Catharina Gehrke.

- Det har funnits en stark drivkraft hos våra medarbetare att göra något gott för samhället och bidra till social hållbarhet. Nu har vi äntligen hittat ett sätt där det blir en del av vår dagliga verksamhet och vi kan utnyttja att vi är Sveriges största mäklarföretag. Genom att samordna alla våra kontor och arbeta med professionella samarbetspartners kan vi göra verklig samhällsnytta, skapa intern stolthet och förhoppningsvis även lojalitet hos våra kunder, fortsätter Johan Engström.

Läs mer om initiativet och vad pengarna går till här: https://www.fastighetsbyran.se/om-oss/samhallsansvar/

För mer information kontakta gärna:

Jessica Eriksson
projektledare marknad SOS Barnbyar Telefon 0733 40 18 69
E-post: jessica.eriksson@sos-barnbyar.se

Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån Tel: 070-558 05 30E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Presschef, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.

Ämnen


Inte ett enda barn ska växa upp ensamt
SOS Barnbyar är en av världens största aktörer för barn i samhällsvård. Vi arbetar för att barn som har, eller riskerar att förlora, förälders omsorg ska få en trygg uppväxt. Genom långsiktiga och individanpassade insatser ger vi barnen förutsättningar till att växa upp till självständiga, självförsörjande vuxna. Vi arbetar med familjestärkande insatser för att barn ska kunna växa upp med sin familj och vi driver över 500 barnbyar för de som förlorat föräldrarnas omsorg. Vi arbetar också med utbildning och driver ett stort antal skolor. Vi startades 1949 och finns idag i 135 länder. Ett bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Presskontakt

Karin Cassinger

Presskontakt Pressansvarig 0767 141 417

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.