Gå direkt till innehåll
SOS Barnbyar och Hemköp samarbetar kring hållbar matproduktion

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar och Hemköp samarbetar kring hållbar matproduktion

Tillsammans med Hemköp startar nu SOS Barnbyar upp ett nytt projekt för att ge 800 familjer i Moçambique verktyg att odla mat för social och miljömässig hållbarhet. 

Hemköp har varit huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2007 och har under åren tillsammans med sina kunder samlat in cirka 20 miljoner kronor. Nu förnyar vi samarbetet och inriktar det mot hållbar matproduktion.

– Samarbeten som det med Hemköp är helt i linje med hur vi på SOS Barnbyar vill arbeta med hållbar utveckling. Genom ny kunskap och hållbara odlingsmetoder kan familjer som lever i utsatthet i Moçambique öka sina inkomster vilket möjliggör en trygg uppväxt för barnen i familjerna. Vi är glada över vårt fortsätta samarbeta med Hemköp, säger Kristoffer Wihed, Strategic Partnership Manager på SOS Barnbyar.

Projektet sträcker sig över drygt tre år och ger 800 småskaliga jordbrukare, varav många är kvinnor och unga, stöd och kunskap att förbättra sin produktionskapacitet. Det i sin tur leder till ökade inkomster, säkrare livsmedelsförsörjning och i förlängningen minskad fattigdom. Faktorer som alla ökar förutsättningarna för att ge barn en nära och kärleksfull uppväxt så att de kan växa och bli sitt starkaste jag. 

– Hemköp och SOS Barnbyar har samarbetat under många år och det finansiella stödet från oss och kunderna har gjort verklig skillnad, säger Desiré Cichy, hållbarhetsansvarig på Hemköp.

Jordbrukarna får kunskap kring klimatsmart odlande. De lär sig bevara den biologiska mångfalden, motverka avskogning, kontrollera skadedjur och sjukdomar, transformera jordbruken för att bygga motståndskraft mot klimatförändringar och att minska eller eliminera utsläpp från odlingen.

Hemköps insamlingar har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till SOS Barnbyar sedan 2007. Tidigare har bland annat en barnby i Ukraina byggts och det familjestärkande programmet fått stöd.

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyars mål är att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. VI arbetar på plats i över 136 länder för alla barns rätt att växa upp i trygghet och med en familj. SOS Barnbyars kärnverksamheten handlar om insamling av medel för att ge barn och unga rätt förutsättningar för vuxenlivet så de kan skapa en hållbar framtid för sig själva och bidra till sina samhällen. SOS Barnbyar stöttar även unga vuxna som lever utsatt i Sverige med program i Göteborg och i Stockholm. Läs mer på: www.sos-barnbyar.se.

Presskontakt

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Presskontakt Pressansvarig 076 856 72 32

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.