Gå direkt till innehåll
SOS Barnbyar startar professionellt mentorsrprogram för unga i Hammarkullen
SOS Barnbyar startar professionellt mentorsrprogram för unga i Hammarkullen

Pressmeddelande -

SOS Barnbyar startar professionellt mentorsprogram i Hammarkullen

Den 18 januari 2017 inviger SOS Barnbyar sin första operativa verksamhet i Sverige – ett professionellt mentorsprogram med syftet att stärka ungdomar. Målet med verksamheten är att ge verktyg till barn och unga i samhällsvård så att de själva kan skapa en plattform för ett självständigt, självförsörjande liv. Grundstenarna i mentorsprogrammet är lärande, nätverk, familjestärkande samt empowerment.

Verksamheten bygger på ett professionellt mentorsprogram med bas i SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen i nordöstra Göteborg. Målgruppen är unga ensamkommande barn med ebo-placering i åldrarna 14-21 år.

”Vi vill stötta de allra mest utsatta barnen – barn som växer upp utan förälders omvårdad och vi är otroligt glada över att Göteborgs Stad vill samverka med oss kring det, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar Sverige. ”Vår långa internationella erfarenhet av liknande arbete visar att SOS Barnbyars arbete har en positiv påverkan på barnens och ungdomarnas framtid och verkligen gör skillnad”, fortsätter hon.

Arbeta med de mest utsatta
I samband med att SOS Barnbyar planerade verksamheten genomfördes en förstudie. Studien visade att det finns en särskilt utsatt grupp barn bland de ensamkommande barnen: barn och unga som är e-bo placerade, det vill säga placerade hos anhöriga eller bekanta till familjen. Dessa ungdomar är därför den grupp som verksamheten initialt kommer att rikta sig till. Det familjestärkande arbetet riktar sig mot de familjer som de ensamkommande barnen lever hos. Verksamheten bygger helt på frivillighet.

Samarbete är nyckeln till framgång
Anledningen till att Hammarkullen blev den plats som SOS Barnbyar först etablerar operativ verksamhet på, är att de blev kontaktade Elif Koman André, hållbarhetschef Göteborgs stad som förde SOS Barnbyar samman med Bostadsbolaget. Göteborgs stad och Bostadsbolaget hade sett behoven i Hammarkullen, som är ett av Göteborgs stads utvecklingsområden, och nu samverkar SOS Barnbyar tätt med sociala, offentliga och frivilliga instanser i området.

”Det är viktigt att stärka ungdomarnas möjligheter till utveckling och ett självständigt liv” säger Ali Moeeni, ordförande i stadsdelsnämnden i Angered. ”I framtidens Göteborg ska alla barn växa upp med möjligheter att förverkliga sina drömmar och vi ser samarbetet med SOS Barnbyar och verksamheten i Hammarkullen som en del av satsningen på ett Jämlikt Göteborg”, fortsätter han.

” Vi på Bostadsbolaget är stolta att kunna bidra med lokal till denna viktiga samhällsinsats. Det är en viktig verksamhet för området och för Göteborg”, säger Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget.

Invigning sker en 18 januari 2017 på SOS Barnbyars Ungdomscenter, Bredfjällsgatan 36, Hammarkullen.
Media är varmt välkomna!

Vid invigningen som hålls i det nyöppnade centret talar bland andra Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar, Ann Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Kicki Björklund, VD för Bostadsbolaget, samt unga med erfarenhet av att komma ensamma till Sverige.

För frågor om verksamheten och ytterligare kontakt med SOS Barnbyar:
Cecilia Bergling Nauclér, Mob +46 (0) 701 40 68 46
cecilia.naucler@sos-barnbyar.se
Mer info på
www.sos-barnbyar.se

För kontakt med Bostadsbolaget:
Malin Pethrus Mob +46 (0)
705-70 65 22
malin.pethrus@bostadsbolaget.se

För kontakt med Göteborgs stad:
Helen Smith, Områdeschef Bistånd/Service. Mob 076-782 44 69
helen.smith@angered.goteborg.se

Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar drivs av den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig och att kärlek och närhet är livets viktigaste näring. Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag finns vi i över 133 länder och driver fler än 500 barnbyar världen över. SOS Barnbyar arbetar även med att ge barn möjligheten att stanna i sin befintliga familj tack vare våra familjestärkande program. Familjen är alltid SOS Barnbyars kärna. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.