Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stark ökning av företags ansvarstagande kan göra Sverige bäst i världen på socialt entreprenörskap

Varje dag dör 22 000 barn under fem år av orsaker som går att förhindra. Det råder en tydlig trend att allt fler företag vill medverka i att ta ansvar för sociala frågor i samarbete med organisationer och myndigheter. En värld utan fattigdom skapar ekonomisk stabilitet och social trygghet som säkrar tillväxt och hållbar samhällsutveckling

- Det finns kunskap och pengar i samhället för att hjälpa de allra fattigaste barnen men det händer för lite och det går för sakta, säger Anna Ryott generalsekreterare SOS Barnbyar. Jag är övertygad om att Sverige skulle kunna bli ett föregångsland när det gäller att anta denna globala utmaning. Vi är en trovärdig röst för barnfrågor och vi har en innovationskraft och en entreprenörsanda som kan göra oss till bäst i världen på socialt entreprenörskap.

Ett av de senaste i raden av företag som ingått samarbete med SOS Barnbyar är VVS-installationskedjan Comfort.

- Vi ska bidra med det som vi är bäst på, vår samlade kunskap inom vatten och sanitetsutveckling på ett mycket konkret sätt, berättade Håkan Hedberg, VD Comfort. Vi kommer att, i samarbete med SOS Barnbyar förse en by i Benin i Afrika med hälsosamt vatten genom att installera anpassad reningsutrustning för alla barn i byn. Till Vitryssland och Litauen åker vi ut och bistår med att upprusta befintliga barnbyar inom vatten, värme och sanitet.

Ny tidning om CSR

I höst ger SOS Barnbyar ut det första numret av tidningen SOS Business Mag. Innehållet kommer att spegla hur företag arbetar för att göra skillnad för de allra mest utsatta barnen och varför CSR är en av de mest lönsamma investeringar ett företag kan göra.

Läs första delen av SOS Business Mag – se bilagan.

För ytterligare information:

Ann-Christine Berg, pressekreterare. Tel: 08-545 832 09, mob: 0734 44-25 53,

ann-christine.berg@sos-barnbyar.se , www.sos-barnbyar.se

Ämnen

Kategorier


 SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att förverkliga FN:s Barnkonvention. I över 60 år har vi gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem, en familj och utbildning och driver idag mer än 500 barnbyar i 132 länder. Vi arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska bli föräldralösa eller överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker.   

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.