Gå direkt till innehåll
Svensken ger hellre till Europa än till Asien

Pressmeddelande -

Svensken ger hellre till Europa än till Asien

SOS Barnbyar har i samarbete med United Minds genomfört en undersökning som visar att svensken hellre skulle donera pengar till Europa än till Asien*. Även det faktiska givandet mot Europa har ökat med drygt 11 % mellan 2011 och 2012 hos dem som stödjer SOS Barnbyar.

På frågan Om du hade pengar över en månad att ge till välgörande ändamål, vilken världsdel skulle du helst skänka pengar till då? svarade 14 % att de väljer Europa, jämfört med de 10 % som valde Asien. Europa kommer därmed tvåa på listan efter Afrika som majoriteten väljer.

Utsattheten i Europa är utbredd och det är alltid barnen som drabbas hårdast till följd av fattigdom och utanförskap. Medvetenheten om detta har ökat genom den ekonomiska krisen och med det ser vi att även givandet ökar mot denna del av världen, säger Anna Ryott, generalsekreterare för SOS Barnbyar.

Afrika är den världsdel som vi helst vill skänka pengar till. 40 % av de tillfrågade ansåg att Afrika var det självklara valet.

Om undersökningen:

*Undersökningen genomfördes i onlinepaneler med inbjudan som distribuerades via e-post till respondenterna. Utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön och ålder till ett urval om 1019 respondenter. Undersökningen genomfördes under perioden 9-12 april 2013. 

Undersökningens resultat:

Afrika: 40 %
Europa: 14 %
Asien: 10 %
Sydamerika: 5 %
Australien: 1 %
Nordamerika 0 %

Fråga: Om du hade pengar över en månad att ge till välgörande ändamål, vilken världsdel skulle du helst skänka pengar till då?


Ämnen

Kategorier


SOS Barnbyar drivs av den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig och att kärlek och närhet är livets viktigaste näring. Arbetet är inriktat på de barn i världen som har det allra värst – utsatta barn vars liv hänger på en skör tråd. SOS Barnbyar har i över 60 år har gett föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en ny familj. Idag driver organisationen mer än 500 barnbyar i 133 länder och arbetar även med att ge barn möjligheten att stanna i sin befintliga familj tack vare våra familjestärkande program. Familjen är alltid SOS Barnbyars kärna. Bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Kontakter

Kristina Wärngård

Kristina Wärngård

Pressansvarig 076 856 72 32

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.