Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sparbanksidén fyller 200 år - Förebilden för svenska sparbanker fanns i Skottland

Idag är det 200 år sedan Ruthwell Savings Bank startades i Skottland. Just sparbanken i Ruthwell blev förebilden för de svenska sparbankerna.

Kyrkoherden Henry Duncan grundade den första sparbanken i Skottland den 10 maj år 1810. Det nya med sparbanken i Ruthwell var att vem som helst kunde sätta in hur små belopp som helst, och behålla den fria dispositionsrätten över insatta medel, dåtidens hjälp till självhjälp för mindre bemedlade.

"Det unika med sparbankerna i Sverige är att en sparbank arbetar långsiktigt och att en sparbanks vinst stannar kvar i den lokala sparbanken och därmed gör den nytta på den lokala orten där bankens kunder lever och verkar. Dessutom fattas alla beslut i den lokala sparbanken där just den sparbanken har sitt huvudkontor, inte i Stockholm. Så är det inte på andra banker", berättar Öivind Neiman, vd Sparbankernas Riksförbund.

"En sparbank kan sägas leva i symbios med lokalsamhället, är orten livskraftig går det oftast mycket bra för den lokala sparbanken, vilket innebär att det finns ett egenintresse för en sparbank att värna om den ort den verkar i", fortsätter Öivind.

Sverige i kris när förslag om sparbanker väcks
Sverige hade i början av 1800-talet stora ekonomiska problem. Sveriges första sparbank bildades år 1820 i Göteborg där fattigdomen var utbredd och de mindre bemedlades ställning mycket bekymmersam. Förklaringen till sparbanksrörelsens snabba utbredning och framgång i Sverige under 1800-talet var dess grundidé, som byggde på föreställningen att fattigvårdsbehoven skulle kunna minskas i framtiden, om de mindre bemedlade fick möjlighet att regelbundet spara och få ränta på sitt sparande. En styrka var också det engagemang, som många socialt intresserade personer visade. Tusentals svenskar kom att delta i sparbanksbildandet och därigenom ge stöd åt det sparfrämjande syftet. År 1928 fanns det 498 sparbanker i Sverige mot dagens drygt 60.

"Den svenska sparbanksrörelsen har den skotska sparbanken i Ruthwell som grundades för exakt 200 år sedan som förebild, och det är värt att uppmärksamma idag. Den 28 oktober 1820 öppnades den första sparbanken för allmänheten i Sverige och i oktober firar vi att den svenska sparbanksrörelsen fyller 190 år", avslutar Öivind Neiman.

Läs mer om sparbankerna i Skottland på http://www.savingsbanksmuseum.co.uk/


Sparbankernas Riksförbund

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 63 sparbanker och 10 sparbanksstiftelser. Förbundets uppgift är att som intresseorganisation tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

Medlemsbankerna har tillsammans en affärsvolym på ca 600 miljarder, en blansomslutning på 344 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,5 miljarder på helårsbasis. Mer än 3 600 medarbetare på drygt 260 bankkontor arbetar för över 2 miljoner kunder inom privat ochföretagsmarknaden runt om i landet. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit i fokus för sparbankerna. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är också viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och därmed möjligheten att stödja tillväxt på orten.

Kontakter

Björn Elfstrand

Björn Elfstrand

Presskontakt Vd Sparbankernas Riksförbund 070-840 06 45

Ett branschförbund för landets Sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för Sparbanker och Sparbanksstiftelser. De 58 medlemsbankerna har tillsammans cirka 180 bankkontor runt om i landet och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder.

Sparbankernas Riksförbund representerar medlemsbankerna gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemmarna. Förbundet har som Sparbankernas intresseorganisation även uppdrag att utveckla och förvalta Sparbankernas samarbete med Swedbank. Samarbetet som är etablerat sedan lång tid tillbaka innefattar gemensamma IT-lösningar, utveckling av nya banktjänster och regelverkshantering etc.

Om Sparbankerna
Sparbanken är din lokala bank. Den ger tillväxt till både dig och din ort. Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 58 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser i Sverige. Tillsammans utgör landets Sparbanker en betydande del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna.

Alla Sparbanker har samma grundläggande värderingar och arbetar med sin unika affärsmodell utifrån tre grundläggande principer:

Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus
Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut
En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet återförs till bygden

En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i Sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för Sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas Riksförbund
Box 16249
103 24 Stockholm
Sweden