Gå direkt till innehåll
Anhörigbehandlingens värde: Ett nytt perspektiv på livet

Pressmeddelande -

Anhörigbehandlingens värde: Ett nytt perspektiv på livet

Öppen digital föreläsning kring anhörigproblematik

Den 11 april kommer Spelfrihetens behandlingsterapeut Erika Holmberg Svensson att hålla en digital föreläsning om anhörigproblematik. Föreläsningen är öppen för alla och syftar till att öka medvetenheten kring de utmaningar och svårigheter som anhöriga till personer med spelberoende kan möta. Under föreläsningen kommer Holmberg Svensson att dela med sig av sin expertis och erfarenhet inom området samt ge konkreta råd och verktyg för dig som anhörig i liknande situationer.

Föreläsningen sker på Zoom klockan 18.00 - 19.00

Mötes-id: 444781632

https://spelfriheten-se.zoom.u...

Gruppbehandling för anhöriga med start den 22 april

Spelfriheten, en ledande aktör inom behandling av spelberoende, belyser vikten av anhörigbehandling för att ta itu med de komplexa effekterna av spelberoende. Genom att erbjuda anpassade behandlingsplaner för anhöriga, strävar Spelfriheten efter att förbättra livskvaliteten och återställa hälsosamma relationer påverkade av spelproblem. Därför startar vi ytterligare en gruppbehandling för anhöriga med start den 22 april som pågår i 5 veckor plus efterbehandling.

Spelberoende är en komplex sjukdom som påverkar inte bara individen, utan också de omkring dem. Anhörigbehandling kan hjälpa familj och vänner att sätta hälsosamma gränser och återfå kontroll över sina liv. Genom att förstå och hantera effekterna av spelberoende kan anhöriga också spela en avgörande roll i återhämtningsprocessen, säger Finn Stenwall som är behandlingsansvarig på Spelfriheten.

Spelfriheten AB tillhandahåller stöd och behandling för både spelberoende och deras anhöriga, med målet att förbättra deras livskvalitet och återställa hälsosamma relationer påverkade av spelproblem. Deras behandlingsplaner, skapade av erfarna beroendeterapeuter i samarbete med individer som har personlig erfarenhet av spelberoende, är skräddarsydda för olika problem relaterade till spelberoende.

Samtalen med anhörigterapeuten och gruppdeltagarna har givit mig en djupare förståelse och kunskap kring medberoende. Jag inser nu att mitt agerande, bland annat att jag ej satt tydliga gränser, har möjliggjort att sonen kunnat fortsätta sitt destruktiva beteende. Jag vet idag vikten av att släppa kontrollen. Jag förstår min maktlöshet och att sonen själv måste ta ansvar över det han gör och det han väljer att inte göra. Att vara medberoende väcker många känslor. Jag är nu mer observant på mina känslor och tankar, om de är sunda eller inte. För att jag ska må bättre behöver jag varje dag göra något som ger mig glädje och energi. Det är viktigt att hålla kunskaperna, från denna behandling, levande och det gör jag genom att fortsätta ha kontakt med olika självhjälpsgrupper.

Så samman fattar en av våra tidigare behandlingsklienter sina lärdomar från anhörigbehandlingen. En annan beskriver det så här:

Jag är så tacksam för anhörigbehandlingen. Vi har haft en fantastisk terapeut och gruppen har varit till stöd och hjälp. Det betyder mycket att prata med andra som vet precis vad jag pratar om och har varit med om liknande saker. Man förstår sig själv bättre och varför man mår som man gör. Tacksamhetsgruppen vi har är också något jag uppskattat mycket. Vår grupp har verkligen kommit varandra nära och man känner sig mindre ensam i den situation man befinner sig i.

För anmälan och information kring anhörigbehandling kontakta Spelfrihetens koordinator Adam Kirstein Reuterswärd på 070 999 07 54 alternativt maila direkt till adam@spelfriheten.se.

Författaren genererade texten delvis med AI och har reviderat och redigerat innehållet.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Allan Erdman

Allan Erdman

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 73 610 85 68
Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54
Finn Stenwall

Finn Stenwall

Presskontakt Behandlingsansvarig + 46 70 735 10 10

Relaterat innehåll

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.