Gå direkt till innehåll
En klient delar med sig av sina tankar efter avslutad anhörigbehandling

Pressmeddelande -

En klient delar med sig av sina tankar efter avslutad anhörigbehandling

Efter många år av ständigt närvarande oro, ångest och rädsla så var jag verkligen i behov av att hitta ett nytt sätt att förhålla mig till … livet.

Jag fick chansen att delta på en anhörigbehandling, tillsammans med andra anhöriga som går igenom precis samma saker som jag gör. Först kändes det lite obekvämt att dela med mig av mitt liv till främlingar men snabbt förstod jag att det är just det som är en del av läkningen. Jag fick möjlighet att både få stöd och ge stöd.

Behandlingen har bland annat gett mig insikt, acceptans och verktyg. Insikt eftersom jag nu vet varför jag mår som jag gör. Acceptans eftersom jag nu förstår vad jag kan och inte kan påverka. Verktyg för att kunna sätta gränser, hitta balans, och ge mig ”självomsorg”. Ett ord som Erika, vår behandlingsterapeut, ofta använde i behandlingen.

Erika var helt fantastisk. Hon satte ord på vad jag känner och hjälpte mig att reda ut varför det är som det är och vad jag kan göra för att må bättre. Jag kände mig helt trygg under hennes ledning. Jag har lärt mig jättemycket, känner mig starkare och vågar nu tro på att det kommer ordna sig. Nu ska jag göra allt jag kan för att upprätthålla det jag lärt mig av Erika och gruppen och vet att om jag tappar fotfästet så finns det hjälp att få.

För mer information om vår anhörigbehandling kontakta koordinator Adam Kirstein Reuterswärd direkt på 08 - 660 10 45 alternativt adam@spelfriheten.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Spelfriheten är ensamma i Sverige om att tillhandahålla en dygnet runt öppen hjälpservice via telefon 08 - 37 43 00 och chatt på https://spelfriheten.se de som svarar är spelberoende som idag lever ett spelfritt liv.

Varje tisdag och torsdag mellan kl 18.00 - 19.00 anordnas det öppna digitala självhjälpsmöten både för spelare och anhöriga.

Länk till mötet: https://zoom.us/join

Mötes ID: 444 781 632

Syftet med dessa möten är att skapa igenkänning och hopp.

Kontakter

Adam Kirstein Reuterswärd

Adam Kirstein Reuterswärd

Presskontakt Marknad och klientkoordinator +46 70 999 07 54

Relaterat innehåll

Om Spelfriheten

Spelfriheten AB startade sin verksamhet 2017. Vår grundidé var att forma en nytänkande behandling för spelberoende och anhörigproblematik. Vi ville ta fram en lösning som motsvarade problemets art och omfattning. För att detta skulle kunna bli verklighet har spelare, anhöriga och beroendeterapeuter varit med i skapandet från början till slut.

Vi lanserade våra behandlingspaket i samband med att spelberoende sjukdomsklassades och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 2018. Behandlingsmodellen följer de nationella riktlinjer gällande KBT och MI, men består av mycket mer än så. Dessa riktlinjer är endast ett par pusselbitar i ett större pussel för att ta sig an beroendeproblematiken.

Vår behandling bygger på igenkänning, insikt och kunskap. På psykodynamisk terapi, återuppväckande av undanträngda känslor, traumabearbetning och identifiering av anknytningsmönster. Modellen skapar möjligheter för klienten att reparera sig själv, sina relationer samt att lära sig vad som krävs för att möta livets upp- och nedgångar – utan att återvända till spelandet, medberoendet eller något annat destruktivt.

Spelfrihetens mål är att hjälpa både spelare och anhöriga att hitta frihet och lycka, oavsett bakgrund och historia.