Gå direkt till innehåll
"Hållbarhet är fortsatt en av näringslivets viktigaste utmaningar och en viktig drivare framåt. Tror man dessutom att de stora amerikanska bolagen även i framtiden kommer vara viktiga för världsekonomin, erbjuder SPP USA Plus en effektiv exponering"
"Hållbarhet är fortsatt en av näringslivets viktigaste utmaningar och en viktig drivare framåt. Tror man dessutom att de stora amerikanska bolagen även i framtiden kommer vara viktiga för världsekonomin, erbjuder SPP USA Plus en effektiv exponering"

Nyhet -

SPP Fonder lanserar SPP USA Plus

SPP USA Plus är en indexnära, fossilfri fond som investerar i bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden förvaltas nära indexet MSCI USA och har en bred exponering mot världens största ekonomi. Samtidigt exkluderar fonden bolag som inte anses hålla måttet vad gäller hållbarhet.

- När vi exkluderar bolag som inte lever upp till våra hållbarhetskrav men som ingår i indexet innebär det per definition att vi får avvikelser. Det hanterar vi genom en portföljoptimering där bolag som tas bort ersätts med bolag med en snarlik riskprofil. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt CO2-avtryck, högt hållbarhetsbetyg och bolag som sitter på lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder och tillägger att;

- SPP USA Plus kan passa bra för sparare som vill ha en fossilfri, hållbar och indexnära fond som placerar på en amerikanska aktiemarknaden till en konkurrenskraftig förvaltningsavgift. Fonden är en utmärkt byggkloss i en bred sparportfölj.

  Hållbarhet i fokus
  För att sortera ut vad fonden anser vara ohållbara bolag görs både normbaserade och produktbaserade exkluderingar. Den normbaserad exkluderingen sorterar bort exempelvis bolag som bryter mot mänskliga rättigheter eller orsakar allvarliga klimat- och miljöskador. Den produktbaserade exkluderingen tar bort bolag med verksamhet inom exempelvis vapen, alkohol och tobak samt bolag inom fossila bränslen.

  - Hållbarhet är fortsatt en av näringslivets viktigaste utmaningar och en viktig drivare framåt. Tror man dessutom att de stora amerikanska bolagen även i framtiden kommer vara viktiga för världsekonomin, då erbjuder SPP USA Plus en väldigt effektiv exponering.

   Plusfamiljen växer

   Pluskonceptet, som lanserades 2016 har sedan start, bara i Sverige, attraherat 54 miljarder SEK.

   I Plusfamiljen ingår SPP Europa Plus, SPP Global Plus, SPP Emerging Markets Plus, SPP Sverige Plus, SPP Sverige Småbolag Plus och nu SPP USA Plus.

   - Fonderna har haft en väldigt fin utveckling genom åren och attraherar många olika kundgrupper som vill investera hållbart. Tack vare Plusfondernas bredd kan fonderna satsa både på ny grön teknik men även en mängd andra hållbara bolag samtidigt som risken hålls nere, avslutar Åsa

   Fonden finns tillgänglig på exempelvis spp.se, avanza.se, nordnet.se och fondmarknaden.se.

   NOT SPP Fonder planerar att inom kort byta namn till Storebrand Fonder>>

   Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

   Ämnen

   Kontakter

   Rickard Ydrenäs

   Rickard Ydrenäs

   Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
   Sara Skärvad

   Sara Skärvad

   Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
   Amanda Broomé

   Amanda Broomé

   Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

   Välkommen till Storebrand & SPP !

   Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

   SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

   Storebrand & SPP
   Vasagatan 10
   105 39 Stockholm
   Sweden