Gå direkt till innehåll
"Vi måste fokusera på att finansiera framtida energislag och lämna gamla fossiltunga bolag bakom oss" , säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.
"Vi måste fokusera på att finansiera framtida energislag och lämna gamla fossiltunga bolag bakom oss" , säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

Nyhet -

Stor aptit efter fossilfria fonder

Världen står inför en viktig omställning till en hållbar ekonomi som är mindre beroende av fossila bränslen. Mot bakgrund av det lanserade SPP Fonder för tre år sedan ett så kallat Pluskoncept. En helt ny familj av fossilfria fonder.

- Konceptet har varit oerhört framgångsrikt. Vanligtvis vill kunderna ha treårshistorik innan de investerar, men det här konceptet har visat att det finns en stor aptit efter innovativa hållbara fonder. På bara tre år har fonderna attraherat över 17 miljarder, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

- Fossilfrågan är fortsatt en av samhällets och näringslivets viktigaste utmaningar och för oss är det centralt att arbeta målinriktat för att ta vår del av ansvaret.Att ta fram nya fossilfria alternativ för kunderna att spara i har därför varit en viktig del av vår strategi.

"Vi måste fokusera på att finansiera framtida energislag och lämna gamla fossiltunga bolag bakom oss"
Hållbara investeringar har länge varit en nischmarknad, men Eurosifs senaste rapport från 2018 visar att hållbart sparande är inne i en kraftig tillväxtfas i Europa. Institutionella investerare står fortsatt för merparten men bland privata sparare har tillväxten ökat från, 3.4% 2013, till 30.7%. En niofaldig ökning.

- Det är ett helt annat tryck nu än för bara några år sedan, men ännu mer kapital behöver flyttas i en mer hållbar riktning och det behöver gå fortare. Vi måste fokusera på att finansiera framtidsbolag, inte minst framtida energislag och lämna gamla fossiltunga bolag bakom oss för att klara oss väl under 2-gradersmålet. Här fyller Plusfonderna ett efterlängtat gap på marknaden, fortsätter Åsa.

Fyra av Plusfonderna är hållbara, fossilfria, indexnära aktiefonder med bred exponering mot sina respektive marknader. Fonderna investerar inte i bolag som utvinner eller distribuerar fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.Fonderna väljer även bort bolag som har högt koldioxidavtryck och investerar mer i bolag som har  högt hållbarhetsbetyg, enligt koncernens hållbarhetrating. Upp till 10 procent av fonderna dedikeras dessutom till bolag som sitter på lösningar på framtidens klimatutmaningar.

- Till skillnad från aktivt förvaltade fonder är inte målet att förutse vilken enskild teknik som blir dominerande i framtiden. Strategin med lösningsbolagen är istället att sprida riskerna i fonderna genom att investera i olika tekniker, som exempelvis vindkraft, vattenkraft, gröna transporter, vattenpumpar, solenergi och bergvärme, avslutar Åsa.

I det indexnära Pluskonceptet ingår SPP Global Plus, SPP Sverige Plus, SPP Emerging Markets Plus och SPP Europa Plus.

Utöver Plusfonderna har SPP Fonder ytterligare sju fossilfria fonder.Totalt har SPP Fonder över 54 miljarder i fossilfria fonder. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden