Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fondexperterna tror på en positiv utveckling

Fondexperterna är fortsatt positiva till utvecklingen på aktiemarknaden trots den ekonomiska oron i Europa. Det visar den senaste utgåvan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som presenteras av Storebrand/SPP Fonder.

På sex månaders sikt väntas en försiktigt positiv utveckling för samtliga fem aktiemarknader som ingår i undersökningen. BRIC regionerna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina är fortfarande fondexperternas favoriter. 

– Vissa fondexperter förväntar sig där en uppgång med upp till 20 procent. Europa rankas sist i undersökningen vilket beror på den finansiella oron som delvis har med Greklands höga statsskuld och budgetunderskott att göra, säger Peter Beckman, tf VD SPP Fonder, som beställt undersökningen av konsultfirman Laika Consulting.

En fortsättning på en trend från hösten 2009 är att fondexperterna tror på en fortsatt låg svensk räntenivå och att de visar ett ökat intresse för passiva fonder. Fondexperterna uppger också att de tänker överge aktivt förvaltade fonder till förmån för indexnära fonder.

– Motivet är att fler och fler anser att den största källan till god avkastning är en effektiv tillgångsallokering och inte enskilda aktiva fondförvaltare.

Det ökade intresset för passiva fonder kan i förlängningen innebära en ökad konkurrens och ökad prispress på den svenska fondmarknaden menar Peter Beckman.

– Passiva fonder har den senaste tiden etablerat sig som ett viktigt verktyg inom den aktiva förvaltningen och står för i snitt 25 procent av det förvaltade kapitalet. Och det är mycket.

Fondexperterna har också sedan finanskrisen märkt av ett något svalare intresse inom området ansvarsfulla investeringar. Framförallt har detta inneburit att media, som ofta speglar det allmänna intresset, inte längre uppfattas som drivande inom området. Istället bedöms institutionella slutkunder med en fastlagd policy vara den viktigaste drivkraften inom både utveckling och efterfrågan.

– Att fler investerare har fastlagda policys för ansvarsfulla investeringar är bra och det driver på produktutvecklingen. Det något svagare intresset bland fondexperterna kan möjligen bero på finanskrisen men SPPs uppfattning är ändå att ett aktivt arbete med ansvarsfulla investeringar är en förutsättning för att kunna skapa värde på lång sikt, säger Stina Billinger, Samhällsansvarsstrateg på SPP.

Bifogat finns en längre sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i rapporten som är fri att publicera med källhänvisning.

Kontaktperson Storebrand Delphi Fonder: Jan Engstam, 08-614 24 14, jan.engstam@storebrand.com

Kontaktperson SPP Fonder: Peter Beckman, 08-614 24 52, peter.beckman@sppfonder.se

För att beställa rapporten i sin helhet, kontakta Jina Zachrisson (ansvarig media/PR) på tel: 08-518 01 741, mobil: 072 225 12 63 eller via e-post: jinzac@lkc.se. Mer information finns även på www.sfei.se.

Fakta om Svenskt Fondexpertindex
Svenskt Fondexpertindex (SFEI) är en rapport som publiceras varje halvår av Storebrand/SPP Fonder i samarbete med Laika Consulting. SFEI baseras på en undersökning som omfattar personer med ansvar för eller som arbetar aktivt med att utvärdera fonder inom förvaltning under aktiva mandat. Totalt uppskattas dessa fondexperter kontrollera omkring 360 miljarder kronor.

SFEI Maj 2010 Sammanfattning

  • Fondexperterna anser att BRIC är den mest intressanta regionen för tillfället. På grund av den pånyttfödda finansiella oron för bland annats Greklands höga statsskuld och budgetunderskott rankas Europa sist.
  • På sex månaders sikt väntas en försiktigt positiv utveckling för samtliga fem aktiemarknader som ingår i undersökningen. BRIC är fortfarande fondexperternas favorit och vissa fondexperter förväntar sig en uppgång på upp till 20 procent.
  • En utvärdering av den senaste sexmånadersprognosen i november visar att fondexperterna hade rätt som trodde på måttliga uppgångar för samtliga aktiemarknader. Sverige överraskade dock med en utveckling som var omkring 10 procent högre än prognosen.
  • Passiva fonder har etablerat sig som ett viktigt verktyg inom den aktiva förvaltningen och används i genomsnitt för 25 procent av det förvaltade kapitalet. Utbudet av framförallt börshandlade fonder, så kallade ETF:er, är på väg att växa kraftigt i Sverige i samband med att fler leverantörer etablerar sig vilket kan leda till en högre andel passiva fonder i fondexperternas portföljer framöver.
  • Intresset för alternativa fonder (framförallt högräntefonder) samt mer nischad förvaltning upplevs som viktiga trender inom aktivt förvaltade fonder. Mer nischade fonder kan vara ett sätt för aktiva fonder att särskilja sig från passiva fonder och därmed försvara sin höga kostnad.
  • Många fondexperter har förväntat sig lägre förvaltningskostnaderna för aktiva fonder i takt med att konkurrensen ökar, men även om en viss sänkning observerats tycks utvecklingen gå långsamt.
  • Sedan finanskrisen har fondexperterna märkt av ett något svalare intresse inom SRI-området. Framförallt har detta inneburit att media, som ofta speglar det allmänna intresset, inte längre uppfattas som drivande inom området. Istället bedöms institutionella slutkunder med en fastlagd SRI-policy vara den viktigaste drivkraften inom både utveckling och efterfrågan.

 

 

Ämnen

Kategorier


SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden