Gå direkt till innehåll
Staffan Hansén, vd SPP
Staffan Hansén, vd SPP

Pressmeddelande -

Hållbart sparande fördubblats sedan Parisavtalet

Andelen konsumenter som uppger sig ha ett hållbart sparande har fördubblats sedan Parisavtalet signerades av världens ledare år 2015 – en ökning från 16 till 30 procent. Detta framkommer i årets upplaga av SPPs hållbarhetsundersökning "Blinda Fläcken". Även de som tror att ett företags hållbarhetsarbete påverkar möjligheten till högre avkastning i deras investeringar har ökat med 7 procentenheter till 39 procent mellan år 2014-2020.

Våren 2020 genomfördes undersökningen "Blinda Fläcken" av Silentium på uppdrag av SPP. Undersökningens syfte var att granska svenska folkets attityder till hållbart sparande generellt och specifikt gällande tjänstepensionen, samt hur detta har förändrats över tid.

– Namnet "Blinda fläcken" syftar till att många tänker på hållbarhet i sina konsumtionsval, men när det kommer till sparande har hållbarheten länge varit en så kallad "blind fläck". Den långsiktiga trenden går stadigt mot att hållbarhetsaspekten tar allt större plats, även vid val av sparande, kommenterar Staffan Hansén, vd SPP. 

Andelen sparare som tror att hållbara fonder är dyrare har ökat med 4 procentenheter sedan år 2014.

– Här har vi pensionsbolag ett stort ansvar för att öka kunskapen hos våra kunder. Hållbarhet behöver inte kosta mer. Samtidigt är det positivt att fler börjar förstå att det inte behöver finnas någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Tvärtom finns det goda möjligheter i att investera med de politiska vindarna i ryggen, säger Staffan Hansén.

Sedan 2019 har SPP även undersökt vad svenskarna tycker är viktigt avseende tjänstepensioner. Hållbart sparande värderas högre än såväl bra kundtjänst och möjligheten att kunna hantera pensionen digitalt. Här ser vi en ökning med 12 procentenheter till 91 procent, jämför med 79 procent som år 2019 svarade att det är viktigt eller mycket viktigt att pengarna investeras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 

– Trots det stora intresset har finansbranschen ännu en stor utmaning i att få företag att ställa höga hållbarhetskrav i upphandlingen av tjänstepension, säger Staffan Hansén.

Tidigare undersökningar från SPP år 2018-2019 visar att majoriteten av bolagen på OMXS30 saknar en uttalad strategi för hållbarhet i sina pensionsupphandlingar. Detta trots att en majoritet av svenskarna vill att tjänstepensionen ska placeras hållbart och anser att arbetsgivaren har ett ansvar i detta.

Om undersökningen
1 006 svenskar i varierande åldrar från hela Sverige deltog i undersökningen. Det nationella representativa urvalet skedde helt automatiskt. 

Ämnen


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Relaterat innehåll

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden