Gå direkt till innehåll
Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder
Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

Pressmeddelande -

Hållbart sparande vinner mark och SPP Fonder lägger ytterligare ett händelserikt år bakom sig

SPP Fonder går starkt in i 2019 och lämnar ett händelserikt 2018 bakom sig. Det förvaltade kapitalet ökade med ca 4 procent mot föregående år och uppgick vid årsskiftet till drygt 184 miljarder kronor.

Under 2018 hade SPP Fonder ett nettoinflöde på cirka 11 miljarder kronor vilket motsvarar 20 procent av de totala nettoinflödena på den svenska fondmarknaden och placerar SPP Fonder på en 2a plats i branschen[1].

- Trenden att fler vill ha indexnära fonder har helt klart varit till vår fördel under året. Att vi dessutom har hållbarhetskriterier i kombination med några av branschens lägsta avgifter på våra fonder, gör dem attraktiva för en bred grupp av sparare, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

- Vårt erbjudande omfattar även aktiva räntefonder, generationsfonder och faktorfonder, vilket gör det enkelt för våra kunder att skapa långsiktiga portföljer och göra justeringar vid behov.

Flera nya fossilfria fonder har lanserats
Just faktorfonder har enligt Åsa blivit mycket populära de senaste åren. Även efterfrågan på fossilfriafonder har haft en stark tillväxt, inte minst SPP Fonders egna. Under hösten lanserades därför en kombination av de båda fondtyperna, en fossilfri faktorfond SPP Global Multifactor Plus.

- Fonden är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten framförallt ligger i hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag.

Under året har SPP Fonder även lanserat fonderna; SPP Global Företagsobligation Plusoch SPP Europa Plus samt re-lanserat SPP Global Solutions, tidigare SPP Global Topp 100, som alla är fossilfria.

Hållbart sparande vinner mark
Hållbara investeringar har länge varit en nischmarknad, men Eurosifs senaste rapport visar att hållbart sparande är inne i en kraftig tillväxtfas i Europa. Institutionella investerare står fortsatt för merparten men bland privata sparare har tillväxten ökat från, 3.4% 2013, till 30.7%. En niofaldig ökning.

- Det är ett helt annat tryck nu än för bara några år sedan men det finns fortfarande enorm potential på den här marknaden. I vårt fall ser vi det tydligast bland institutionella investerare, men även från privatpersoner. Fler börjar förstå att hållbart sparande är det enda rätta och att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Tvärt om.

- Det bekräftas inte minst av vår egen fond SPP Global Solutions som har varit mycket lönsam för andelsägarna med en årlig snittavkastning på 13 procent de senaste tre åren. Snittet för landets alla 825 PPM fonder är 6,0 procent. Fonden toppar även Morningstars hållbarhetsrankning och får av fem av fem möjliga glober.

Nya EU- regelverk på intåg i syfte att främja en hållbar finansmarknad inom EU och skapar ytterligare momentum menar Åsa.

- Det kommer att öka kraven på finansmarknaden. Vår målsättning är att fortsätta vara ledande på hållbar kapitalförvaltning genom att hela tiden utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande.

- Som en bekräftelse på att vi ligger i framkant fick SPP Fonder under året bland annat utmärkelsen bästa svenska fondförvaltare på hållbarhet av Söderberg & Partners, vilket vi är väldigt stolta över.

Framtiden för premiepensionen
Premiepensionen har de senaste 20 åren haft en omfattande påverkan på den privatekonomiska utvecklingen och för många är premiepensionsvalet ett av de första egna sparbesluten som tas. De senaste årens uppmärksamhet kring oseriösa aktörer inom premiepensionssystemet har dock lett till att premiepensionens goda ursprungsidé fallit i skym undan. De förslag på reformer som presenterats under året riskerar få oönskade effekter på framtidens sparande.

- Att det inte ska finnas utrymme för oseriösa aktörer är en självklarhet och det måste vi komma åt, men vi får inte glömma att Premiepensionen har bidragit starkt till att vi i Sverige har en förhållandevis hög kunskap om sparande och pension. Genom tydlig konsumentupplysning och genom att tidigt i livet förväntas göra ett aktivt val kring sin pension lär sig spararna om fonder och sparande. Det i sin tur bidrar till att de också ställer högre krav på oss leverantörer på allt ifrån pris, kvalitet till hållbarhet.

- Ett reviderat och tryggt fondtorg, som vi gärna ser, bör därför utformas så att det uppmuntrar till aktivitet och lärande om privatekonomi. Inte förstärker passivitet och okunskap vilket är risken när det nu föreslås flera begränsningar i premiepensionssystemet eller till och med att helt förstatligas. Min förhoppning är därför att utredarna innan de gör drastiska förändringar utvärderar de förändringar som faktiskt redan gjorts det senaste året, så att Sverige kan fortsätta vara ett land som är ledande på sparande med kunniga, medvetna och krävande konsumenter.

SPP Fonders fonder finns tillgängliga hos bland annat SPP, Avanza, Nordnet och Fondmarknaden.se. Till hela listan av våra återförsäljare.

(1) Källa Moneymate

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.

Ämnen

Kategorier


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92

Relaterat innehåll

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP

Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden