Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Intresset för sparande finns men många upplever att deras kunskap är för låg för att fatta kloka beslut

Varannan svensk är intresserad av och engagerad i sitt sparande men endast två av tio anser att de har tillräcklig kunskap för att fatta medvetna beslut om sitt sparande. Det visar en färsk undersökning som SPP gjort. Ökad kunskap, enklare- och mer relevant information är det som främst skulle öka engagemanget och intresset.  I undersökningen tillfrågades 1255 svenska kvinnor och män i åldrarna 20-70 år.

- Det är bra att det finns ett stort intresse för sparande men samtidigt lite oroväckande att så få som endast två av tio tar hjälp av en rådgivare, trots att känslan av okunskap finns där, säger Pino Roscigno, marknadschef, SPP.

-  Vi i branschen måste bli bättre på att göra informationen enklare och mer pedagogisk men vi måste också visa att hjälp finns att få. Att människor vill engagera sig mer i sitt sparande är bra eftersom varje individ har en unik livssituation och förutsättningarna i livet dessutom förändras över tid. Självklart ska inte alla bli aktiestrateger eller pensionsspecialister för att kunna fatta relevanta beslut men en rimlig, övergripande koll över hur det egna sparandet ser ut och en grundläggande förståelse underlättar för kunden, inte minst i kontakten med en rådgivare, fortsätter Pino. Vi vet att kunderna dessvärre ofta känner sig i underläge i kontakten med rådgivare vilket då ofta understryker osäkerheten och känslan av okunskap.

Sju av tio svarar att de sparar på ett bankkonto och bankkonto är därmed den vanligaste sparformen. Varannan sparar i fonder och fyra av tio svarar att de sparar till pension. Att spara till pension är vanligast i åldersgruppen 40-55 år vilket kan jämföras med att endast en av tio i åldersgruppen 20-29 år svarar detsamma.

- Undersökningen visar att de yngre främst sparar till nöjen och resor och att den vanligaste sparformen hos de yngre är bankkontot, vilket förmodligen beror på att målet med sparande ligger nära i tiden och att sparkonto då känns tryggt. Pensionssparande däremot är vanligast i åldersgruppen 40-55 år vilket hänger ihop med att insikten om behovet av pensionssparande ökar i den livsfasen. Fler skulle däremot må bra av att börja spara tidigare för att skaffa sig ett större handlingsutrymme senare i livet. Vi vet sedan tidigare att pensionssparande ofta får stå till sidan för andra prioriteringar som ligger närmre i tiden. Det är viktigt att påminna sig själv om att nu:et följer med oss genom åren, att vi kanske inte blir så annorlunda som vi ibland kan tro senare i livet och det betyder att vi sannolikt kommer att vilja leva på ett liknande sätt sen som nu, avslutar Pino.

Så ökar du din kunskap om sparande och så kommer du igång

1.Vänd dig till branschföreningar och organisationer

Fondkollen.se är en sida som Fondbolagens förening ligger bakom, där finns enkel och pedagogisk information om fonder, detsamma gäller aktiespararna.se. Där du kan lära dig mer om värdepapper. Företagens olika hemsidor kan också vara en bra källa till information.

2. Ställ krav på din rådgivare och använd företagens kundtjänster
Inga frågor är dumma frågor. Säkerställ att du förstår de råd du får. Prata med en rådgivare, ring eller maila företagens kundtjänster och ställ dina frågor. Och fråga, fråga, fråga tills du förstår. Det är dina pengar och det är en stor investering i din framtid det handlar om.

3. Bota pensionsångesten - förhandla tjänstepension när du förhandlar lön

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du redan en tjänstepension. Då är det bara att välja vilket bolag som ska förvalta din pension och på vilket sätt pengarna ska förvaltas. Om du inte har kollektivavtal, ska du se till att förhandla tjänstepension när du förhandlar lön, en förmån som gagnar både dig och din arbetsgivare . Är du egenföretagare finns det enkla lösningar där du kan växla upp i takt med att bolaget växer och som ser till att du maxar den allmänna pensionen.

Mer från undersökningen  • Åtta av tio svarar att de har ett sparkapital. I åldersgruppen 56-70 år svarar nio av tio att de har ett sparkapital och det är därmed i den åldersgruppen där störst andel av de tillfrågade har ett sparkapital. Det är inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor.
  • Sju av tio av de tillfrågade svarar att de sparar regelbundet.  Två av tio svarar att de inte har råd att spara regelbundet och mindre än en av tio svarar att de inte sparar regelbundet för att de inte har ett behov, att det är för komplicerat eller för att de inte är intresserade.  Män och kvinnor sparar regelbundet i lika hög utsträckning men kvinnorna anger i något högre utsträckning att de inte sparar regelbundet eftersom de inte har råd. 
  • De tillfrågade i åldersgruppen 40-55 år svarar i högst utsträckning att de sparar regelbundet och de tillfrågade i åldersgruppen 20-29 år svarar i minst utsträckning att de sparar regelbundet. I den yngsta åldersgruppen anger flest att de inte har råd att spara regelbundet. Behovet är stort i alla åldersgrupper men minst i den äldsta åldersgruppen.
  • Sex av tio av de tillfrågade svarar att de sparar till en buffert, fyra av tio sparar till nöjen och resor medan tre av tio svarar att de sparar till sin pension. Betydligt färre sparar till sin familj, barn, barnbarn eller till sin bostad.
  • Varannan i den yngsta åldersgruppen sparar till nöjen och resor vilket kan jämföras med att tre av tio i den äldsta åldersgruppen gör detsamma. Att spara till boende är betydligt vanligare i den yngsta åldersgruppen jämfört med övriga åldersgrupper. Att spara till en buffert är vanligast i de två yngsta åldersgrupperna medan att spara till sin pension är vanligast i åldersgruppen 40-55 år genom att varannan av de tillfrågade i åldersgruppen svarar att de gör det. Att spara till sina barn är vanligast i åldersgruppen 30-39 år genom att tre av tio svarar att de gör det.
  • Sju av tio av de tillfrågade svarar att de sparar på ett bankkonto och det därmed den vanligaste sparformen. Varannan av de tillfrågade svarar att de sparar i fonder och fyra av tio svarar att de sparar i en pensionsförsäkring. Att spara i aktier är vanligare bland männen än bland kvinnorna, i övrigt finns inga signifikanta skillnader mellan vilka sparformer män respektive kvinnor väljer.
  • Att spara på ett bankkonto är vanligast i de två yngsta åldersgrupperna genom att åtta av tio i åldersgrupperna 20-29 respektive 30-39 svarar att de gör det. Att spara i en pensionsförsäkring är vanligast i åldersgruppen 40-55 genom att varannan svarar att de gör det vilket kan jämföras med att endast en av tio i åldersgruppen 20-29 år svarar detsamma. Att spara i aktier är vanligast i åldersgruppen 56-70 år genom att tre av tio av de tillfrågade i åldersgruppen svarar att de gör det.
  • Fyra av tio av de tillfrågade ser över sitt sparande månatligen och tre av tio ser över sitt sparande veckovis eller oftare. Tre av tio ser över sitt sparande årligen eller mer sällan. Männen ser över sitt sparande oftare än kvinnorna, exempelvis svarar tre av tio av de tillfrågade männen att de ser över sitt sparande veckovis eller oftare vilket kan jämföras med att två av tio av de tillfrågade kvinnorna svarar detsamma. De yngsta ser över sitt sparande oftare än de äldre.
  • Varannan av de tillfrågade svarar att de är intresserade av och engagerade i sitt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper men endast två av tio anser att de har tillräcklig kunskap. Männen anser i väsentligt högre utsträckning än kvinnorna att de har tillräcklig kunskap. Två av tio tar hjälp av en rådgivare, kvinnorna gör det i betydligt högre utsträckning än männen och kvinnorna svarar också i högre utsträckning än männen att de borde ta hjälp.Två av tio säger de varken är intresserade eller engagerade av sitt sparande och ”att det får bli som det blir”. De äldre svarar i betydligt högre utsträckning än de yngre att de är intresserade av och engagerade i sitt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper och de anser också i högre utsträckning än de yngre att de har tillfredsställande kunskap om sitt sparande. De yngre svarar i högre utsträckning än de äldre att de borde ta hjälp.
  • Fyra av tio av de tillfrågade svarar att ökad kunskap skulle göra dem mer intresserade och engagerade i sitt sparande och lika många svarar att enklare information skulle öka engagemanget och intresset. Två av tio svarar att intresset och engagemanget skulle öka om pensionsbolaget engagerade sig i ansvarsfulla och hållbara investeringar och lika många svarar att bättre rådgivning skulle öka intresset och engagemanget. Kvinnorna svarar i högre utsträckning än männen att enklare information skulle öka intresset och engagemanget i sparandet. De yngre svarar i betydligt högre utsträckning än de äldre att mer kunskap och enklare information skulle öka intresset och engagemanget. De yngre svarar också i högre utsträckning ä de äldre att bättre rådgivning skulle öka intresset och engagemanget.
  • Sju av tio av de tillfrågade svarar att det har ganska stor eller mycket stor betydelse att bolaget agerar hållbart och ansvarsfullt när de ska fatta ett beslut om att köpa en vara eller en tjänst. Sex av tio av de tillfrågade männen och sju av tio av de tillfrågade kvinnorna svarar att det har ganska stor eller mycket stor betydelse. De äldre tycker i något högre utsträckning än de yngre att det har ganska eller mycket stor betydelse att bolaget agerar hållbart och ansvarsfullt.Presskontakt:
För mer information eller för att ta del av hela rapporten kontakta:
Sara Skärvad 070-621 77 92
Nathalie Green 070-606 93 05

 

Ämnen

Kategorier


SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden