Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Småföretagarna – Sveriges nya fattigpensionärer?

Det finns ett tydligt samband mellan antalet anställda, storlek på lön och avsättningar till tjänstepensionen. Bolagen med 1-5 anställda är den grupp som i huvudsak hamnar riskzonen för att bli fattigpensionärer, visar en färsk undersökning som pensionsbolaget SPP gjort.

Som egenföretagare omfattas du inte av någon tjänstepension vilket gör det viktigt att hålla koll på försäkringsskyddet. Allt fler småföretag sätter visserligen av till sin pension, en ökning från föregående år med 30 procent (från 43 till 73), men det är de allra minsta bolagen som i huvudsak pensionsskolkar därmed ligger i risksonen för att bli fattigpensionärer.

Hela 83 procent i den här gruppen är också ovetande hur mycket de faktiskt kan sätta av till sin tjänstepension och göra avdrag för skatt.

– Trots att vi ser en generell ökning bland småföretagen är det fortfarande de allra minsta bolagen, med 1-5 anställda, som ligger i riskzonen. Många tar alldeles för lätt på pensionsfrågan och tänker inte på vilka konsekvenser det får på deras framtid, säger Katarina Wiberg, pensionsrådgivare på SPP.

Många små företagare anser sig inte heller ha råd att pensionsspara, utan räknar med att den allmänna pensionen ska räcka. Att den beräknas bli ungefär hälften av lönen är det få av som verkligen känner till. Så många som 44 procent tar ut under marknadsmässig lön eller ingen lön alls, vilket påverkar den allmänna pensionen. I gruppen 1-5 anställda är den siffran 61 procent.

- Det är åter igen de allra minsta bolagen som ligger sämst till genom att de tar ut låga löner och laborerar med utdelningar. Många tror att de är taktiska, men det absolut vanligaste felet är att många inte tar ut en marknadsmässig lön. De tänker inte på att det är lönen som är allmänpensionsgrundande.

- Det är också en utbredd missuppfattning om att det är fördelaktigare att plocka ut utdelning än att ta ut lön på grund av 3:12-reglerna. Visserligen är skatten något lindrigare men det är viktigt att komma ihåg att du betalar både skatt på utdelning och bolagsskatt på den vinst du plockar ut. Baksidan är att du för den skatten vare sig får några sociala förmåner eller någon pension.

- Att ta ut lön kostar en del i sociala avgifter men vinsten i form av socialförsäkringar, efterlevande skydd, sjukförsäkring och allmän pension är betydligt större än vad man kan tro, avslutar Katarina.

5 TIPS

 1. Ta ut lön
  Som egenföretagare har du samma rätt till allmän pension som om du vore anställd, men det förutsätter att du tar ut lön. Full pott i det allmänna pensionssystemet får du om månadsinkomsten når upp till 36 700 kronor.
 2. Be hjälp om för att komma igång
  Hur mycket du behöver spara beror på ålder, tidigare anställningar, inkomst och hur mycket du tror dig behöva i pension. Om du är anställd sätter din arbetsgivare vanligtvis av 5 till 10 procent av din lön åt dig i tjänstepension, utöver den lön du ser i lönekuvertet, vilket du kan se som en riktning på hur mycket som bör sättas av.

  För varje år du väntar med att börja pensionsspara stiger det belopp du måste sätta av rejält. För att ta reda på exakt vad som gäller för dig bör du boka tid med en pensionsrådgivare eller ta hjälp av din revisor.
 3. Gör ett val utifrån din specifika situation
  Det finns två huvudformer av avdragsgillt pensionssparande: pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande.  Individuellt pensionssparande (IPS) är ett pensionssparkonto som du antingen kan använda som ett vanligt sparkonto eller så placerar du pengarna i fonder eller andra värdepapper.  Gemensamt för dessa sparformer är att du låser in pengarna till pensionen, mot att du får rätt att göra skatteavdrag.
 4. Kompensera för ojämna inkomster
  Många företagare har ojämna inkomster. Det är inte ovanligt med väldigt låga inkomster i början och väldigt höga inkomster enstaka år. Se till att kompensera de dåliga åren. Gör extra insättningar de år inkomsterna är bra.
 5. Se över hela ditt försäkringsskydd
  Se över hela ditt försäkringsskydd, titta på paketlösningar för saker som sjuk- och avbrottsförsäkringar.

Sammanfattning

 • 73 procent av de tillfrågade egna företagarna sätter av pengar till sin tjänstepension vilket kan jämföras med att 43 procent av de tillfrågade företagarna föregående år gjorde detsamma. 73 procent av kvinnorna och 74 procent av männen anger att de sätter av pengar till sin tjänstepension.  83 procent i åldersgruppen 46-55 år sätter av pengar till sin tjänstepension och är det är därmed den åldersgrupp där störst andel av de egna företagarna sätter av pengar till sin tjänstepension.
 • Nära sex av tio av de tillfrågade företagarna tar ut marknadsmässig lön eller över marknadsmässig lön. Det kan jämföras med att tre av tio föregående år tog ut marknadsmässig lön eller över marknadsmässig lön. De yngre tar i högre utsträckning än de äldre ut marknadsmässig lön.
 • Det finns också en tydlig korrelation mellan antalet anställda och vilken lön man tar ut från bolaget, ju färre anställda, desto lägre lön. De tillfrågade med 1-5 anställda sätter av pengar till sin tjänstepension i minst utsträckning och det är därmed den grupp som främst är riskexponerad när det gäller att få en låg pension.
 • Det är främst de tillfrågade som har 1-5 anställda som sätter av mer pengar till sin tjänstepension mer lönsamma år genom att 33 procent av de tillfrågade i gruppen svarade ja på frågan och de tillfrågade med 21 eller fler anställda gör det i minst utsträckning mer lönsamma år.
 • Det är vanligare bland företagarna med 1-5 anställda att man tar utdelning istället för högre lön och det är ovanligast bland de tillfrågade företagarna med 21 anställda eller fler att man tar någon utdelning över huvudtaget.
 • Företagarna med färre anställda svarar i betydligt mindre utsträckning att de tror att de kommer att få den pension de kommer att behöva och de svarar i avsevärt högre utsträckning att de kommer att lösa pensionsfrågan genom att arbeta längre.
 • Det är främst de tillfrågade med färre anställda som tror att de kommer att arbeta längre. Exempelvis svarar 40 procent av de tillfrågade företagarna som har 1-5 anställda att de tror att de kommer att gå i pension vid 66 år eller senare. Det kan jämföras med att 21 procent av de tillfrågade som har 16-20 anställda och 27 procent av de tillfrågade med 21 eller fler anställda som tror att de kommer att gå i pension vid 66 år eller senare.
 • 42 procent av de tillfrågade tror att de kommer att få den pension de kommer att behöva, endast 30 procent av kvinnorna tror att de kommer att få den pension de kommer att behöva vilket kan jämföras med att 47 procent av männen tror detsamma.

Ordlista

 • 3:12-regeln: Reglerar hur stor del av utdelad vinst en ägare till ett måste ta upp till beskattning som inkomst av tjänst.
 • Allmän pension: Omfattar både inkomst- och premiepensionen samt tilläggspension och garantipension. Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten.
 • Tjänstepension: Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen som bygger på avtal mellan fackförbunden och din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstpension. Har du en arbetsgivare som saknar kollektivavtal eller är du egen företagare får du själv ombesörja att din pension byggs på.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Silentium på uppdrag av SPP under perioden 17 november – 5 december 2011. 1121 egna företagare i varierande åldrar och med varierande storlek på företagen har tillfrågats.

Åldersfördelningen i undersökningen är följande:

 • 18-35                                5  procent
 • 36-45                              21  procent
 • 46-55                              31  procent
 • 56 eller äldre                43 procent

Könsfördelningen i undersökningen är följande:

 • Kvinnor                          32  procent
 • Män                                 68  procent

Fördelningen på företagens storlek i undersökningen är följande:

 • 1-5 anställda                 46  procent
 • 6-10 anställda              22  procent
 • 11-15 anställda            10  procent
 • 16-20 anställda              6  procent
 • 21 eller fler anst          15  procent     

 

För mer information eller om du vill ha undersökningen i sin helhet kontakta:

Sara Skärvad 070-621 77 92

Nathalie Green 070 - 606 93 05

Ämnen

Kategorier


SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden