Gå direkt till innehåll
SPP 2011: Positiv avkastning till kunderna och ökad nyförsäljning

Pressmeddelande -

SPP 2011: Positiv avkastning till kunderna och ökad nyförsäljning

Avkastningen uppgick till 3,3 procent (2010: 7,0) i den öppna premiebestämda portföljen. Resultatet för de samlade premiebestämda portföljerna ( den öppna och de två stängda) blev 8,0 procent (5,1)
Den förmånsbestämda portföljen avkastade 8,6 procent (6,0). SPP uppvisade även en positiv trend för nyförsäljningen som under året har ökat från 1173 miljoner SEK till 1197 miljoner SEK, en ökning med 2 procent *.  Det totala förvaltade kapitalet ökade under 2011 från 124 miljarder SEK till 127 miljarder SEK.

-  Vi är väldigt nöjda med att vi under året har kunnat leverera en konkurrenskraftig avkastning till våra kunder. SPP är bland de bästa bolagen på traditionell förvaltning och har varit det sedan Storebrand köpte SPP, säger Sarah McPhee verkställande direktör på SPP och fortsätter, i tillägg har vårt fondförsäkringserbjudande fått högsta betyg för sin avkastning i den årliga analys som görs av den oberoende försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. Vår ambition är fortsatt att bli ledande inom fondförsäkring, under året har vår marknadsandel för fondförsäkring inom övrig tjänstepension ökat till 15 procent (13).

SPPs fonderbjudande fortsätter att växa och 60 procent (54)  av premieinkomsterna utgörs numer av fondförsäkringspremier. Det totala resultatet för SPP uppgick till 337 miljoner SEK (448) för 2011.Det lägre resultatet beror på ett minskat finansiellt resultat.

Den historiskt låga räntenivån och kraftiga svängningar på börser världen över i kombination med ett regelverk under utformning är en utmaning för hela branschen. SPP visar sin styrka genom att uppvisa en solvenskvot för 2011 på 1,41 (1,99), hittills i år har solvenskvoten stärkts och estimeras nu uppgå till 1,57 (10 februari).

SPPs fondverksamhet har under året fått mycket positiv uppmärksamhet, Financial Times och IFC utsåg SPP/Storebrand till "Sustainable Asset Owner of the Year". På prisutdelningen beskrevs koncernen som en pionjär på området som för alltid omdefinierat vad förvaltningsansvar innebär. Dessutom utnämndes SPP Aktiefond USA till årets Nordamerikafond av Fondmarknaden.se, en av de stora fondplattformarna i Sverige och SPP Aktiefond Sverige uppmärksammades i januari som den näst mest prisvärda indexnära Sverigefonden på marknaden.

-  Vi är stolta över vårt kunderbjudande, vi har både indexnära fonder och aktiv förvaltning och har hårda kriterier för hållbara investeringar. 2011 har varit ett rekordår och vi hade per 31 december en fondförmögenhet på 61 miljarder, bara under januari 2012 hade vårt fondbolag nettoinflöden på mer än 1,7 miljarder, avslutar Sarah McPhee.

*Samtliga jämförelser är exklusive dotterbolagen Euroben och Nordben, som avyttrats till Storebrand under 2011.

För mer information kontakta:

Åsa Wallenberg, mob: 070-361 34 09

Nathalie Green, mob: 070-606 93 05

 

 

 

 

Ämnen

Kategorier


SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Vill du prenumerera på våra nyheter och vara säker på att du får dem först av alla.  Klicka på: Följ–knappen överst på sidan. Upprätta din profil (Logga in med LinkedIn alt. Facebook).

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden