Gå direkt till innehåll
​"Alla bolag kommer inte att vara en del av framtiden", säger Åsa Wallenberg vd SPP Fonder.
​"Alla bolag kommer inte att vara en del av framtiden", säger Åsa Wallenberg vd SPP Fonder.

Pressmeddelande -

SPP Fonder gör samtliga fonder fossilfria

I förra veckan inleddes klimatmötet i Madrid som till hög grad präglas av behovet av höjda nationella klimatambitioner för 2020. SPP Fonder väljer samtidigt att göra alla fonder, med sammanlagda tillgångar om 230 miljarder, fossilfria.

För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning mot en fossilfri värld. Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet ska uppnås.

- Som investerare ska vi bidra på det sätt vi kan. Just nu befinner vi oss i en helt ohållbar ekvation, där klyftan mellan de globala planerna att finansiera fossila verksamheter och de klimatplaner som världens ledare enades om i Paris 2015, bara ökar, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

SPP Fonder har under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från olika perspektiv och successivt minskat Co2-exponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar. Nu tas ytterligare krafttag och bolag med fossil verksamhet exkluderas från samtliga fonder.

- Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden. Vi ska därför backa bolag som kan förändra sin verksamhet och har möjlighet att vara en del av en lönsam hållbar ekonomi, allokera kapitalet till dem och utmana branscher som inte är förenliga med de globala klimatambitionerna. 

- Att arbeta med aktivt ägarskap och driva branschers utveckling är en mycket viktig aspekt i hållbarhetsarbetet, som kräver tålamod. Förändring tar tid. I Sverige har vi en kundgrupp som inte riktigt har det tålamodet. Många av våra kunder har dessutom väl utvecklade klimatplaner och inskrivet i sina placeringsmandat vad de kan vara investerade i. Till dem vill vi tillhandahålla klimatsmarta framtidsprodukter.

Enligt Åsa finns det också politiska och regulatoriska skäl till att inte vara investerad i företag med fossil verksamhet.

-Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att beskattas allt hårdare framöver, en risk finansbranschen generellt sett kanske inte fullt ut prissatt. Europeiska Investeringsbankens senaste beslut att sluta finansiera fossila verksamheter talar också för att det steg vi nu tar är riktigt, avslutar hon.


För mer information om SPP Fonders utökade hållbarhetskriterier 


Några steg på resan mot ett fossilfritt SPP Fonder


PRESSBILDER Åsa Wallenberg 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.

Ämnen

Kategorier


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Relaterat innehåll

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP

Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden