Gå direkt till innehåll
Stabilt resultat och positiv avkastning till SPPs kunder

Pressmeddelande -

Stabilt resultat och positiv avkastning till SPPs kunder

SPP redovisar ett positivt resultat före skatt om 751 miljoner kronor för de tre första kvartalen 2012 jämfört med 343 miljoner kronor för motsvarande period 2011. Det högre resultatet beror till stor del på ett ökat finansiellt resultat. Avkastningen i den öppna premiebestämda portföljen uppgick till 6,4 procent. Den goda avkastningen till kunderna har gett en avkastningsdelning.

Av den totala nyförsäljningen under niomånadersperioden om 842 miljoner kronor utgjorde fondförsäkring 65 procent (68 procent). SPPs marknadsandel inom fondförsäkring exklusive valcentral uppgick till 14,8 procent vilket gör SPP till det tredje största bolaget på marknaden. SPPs regionala nyförsäljning fortsatte att utvecklas positivt och uppgick i under årets första nio månader till 278 miljoner kronor APE (259).

-       Vår regionala försäljning fortsätter att öka och steg med 7 procent under perioden, vilket visar att det finns ett starkt behov av rådgivning och att möta kunden där kunden är, säger Sarah McPhee vd för SPP.

-       Den totala nyförsäljningen inom tjänstepension exklusive valcentraler ökar också och har gjort att vi nu är det näst största bolaget på området.

Nya spännande produkter
Det händer mycket på finansmarknaden och inte minst inom SPP som går in i fjärde kvartalet med flera nya produkter i portföljen.

-       Vi har särskilt stora förhoppningar på vår sparlösning SPP SparaSäkra och vår globala "Best in Class"- fond SPP Global Topp 100.

-       SPP SparaSäkra är helt unik i sitt slag med en individuell avtrappning av risk när du närmar dig pension samtidigt som avgiften sjunker. Sparandet, riskanpassningen och den totala pensionsplaneringen utgår från individen och passar alla som önskar ta del av SPPs aktiva fonder och pensionsplanering utan att själv behöva agera.

-       SPP Global Topp 100 i sin tur samlar några av världens mest framgångsrika och hållbara företag i en och samma fond oavsett bransch och kategori. Våra analytiker väljer ut företag från alla branscher och världsdelar och utvärderar dem utifrån finansiell stabilitet, hållbar drift och hur de är positionerade för att möta en hållbar framtid. Det är vår övertygelse att det är de hållbara bolagen som är framtidens vinnare. Det är också där pengarna kommer att finnas.


Kunderna ska självklart ha rätt att flytta sina pengar
Flytträttsdebatten har intensifierats under hösten. Både inför och efter det att Livförsäkrings-utredningen lades fram i mitten av oktober.

-       Förslaget som ligger nu är en kompromiss. Politikerna måste gå steget längre göra det möjligt för varje enskild individ att placera sitt kapital var de vill oavsett arbetsgivare och avtal. En genomsnittlig 40 åring har redan bytt jobb flera gånger. Målsättningen måste vara att kunderna ska få en bättre överblick över sitt sparande inklusive kostnader. En reglering ska främja en rörlig arbetsmarknad och ett medvetet sparande, inte försvåra den. Vi står för full flytträtt och individens fria val, avslutar Sarah.

Stark solvens
Per den 30 september 2012 uppgick solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB till 2,16 och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,28.

SPPs totala förvaltade kapital ökade med 8 miljarder kronor och uppgick till 132 miljarder kronor (124). Inbetalda premier uppgick till 5,809 miljarder kronor (5,719). Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 62 procent (62 procent). Försäljningen mätt i APE uppgick till 842 miljoner kronor (903), en minskning om 7 procent.

 

Ämnen

Kategorier


SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Vill du prenumerera på våra nyheter och vara säker på att du får dem först av alla.  Klicka på: Följ–knappen överst på sidan. Upprätta din profil (Logga in med LinkedIn alt. Facebook).

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden