Skip to main content

​Stark tillväxt och avkastning för SPP

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 08:00 CET

SPP redovisar ett resultat före skatt om 778 miljoner kronor för 2019. Inbetalda premier växte med 16,9 procent och nyförsäljningen mätt i APE ökade med 23,5 procent. Tillväxten hänför sig främst till tjänstepensionsaffären.

Under 2019 har SPPs sparande med garanti levererat en avkastning på 16,5 procent för en typkund i arbetslivsfasen, där en hög andel aktier och god avkastning från SPPs alternativa tillgångar varit starkt bidragande.

– Portföljens investeringar i fossilfria aktiemandat, kryddade med investeringar i det vi kallar för "lösningsbolag", levererade solid meravkastning på i snitt 1,2 procent utöver sina jämförelseindex. De reala investeringarna avkastade 7,5 procent och Private Equity 29,9 procent. Hållbarhetsprofilen och alternativa investeringar har adderat mervärden, kommenterar Staffan Hansén, vd på SPP.

Tillväxten är stark i såväl försäljningsvolymer som resultat.

– Vårt starka erbjudande kryddat med kunddriven digitalisering och inte minst engagerade medarbetare lyfter tillväxten. Att tillväxten också syns på sista raden är ett bra bevis på att vi är positionerade för lönsam tillväxt trots fortsatt prispress, säger Hansén.

Under året hade SPP Fonder ett nettoinflöde på cirka 19 miljarder kronor vilket motsvarar 15 procent av de totala nettoinflödena på den svenska fondmarknaden. I januari 2020 korades SPP Fonder också till Årets Fondbolag 2019 i Privata Affärers årliga ranking.

– SPP Fonder fortsätter växa i takt med en kraftigt ökande efterfrågan på enkla, prisvärda och hållbara fonder.

I december korades SPPs digitala tjänstepensionserbjudande till Årets digitala projekt på CIO Awards, och i januari stod det klart att SPP/Storebrand är världens mest hållbara försäkringskoncern 2020 enligt Corporate Knights Global 100.

– Vi är stolta och ödmjuka över priserna, avslutar Staffan Hansén.


SPP redovisar ett resultat före skatt om 778 miljoner kronor (636 miljoner kronor motsvarande period 2018). Nyförsäljningen mätt i APE uppgick till 1 796 miljoner kronor (1 454). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2019 till 195 miljarder kronor (168). Inbetalda premier under perioden var 12 678 miljoner kronor (10 846). Solvenskvoten för SPP var per den 31 december 2019 166 procent.

Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 16,5 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 9,4 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 23,9 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 6,9 procent.

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se