Gå direkt till innehåll
- Vi är djupt oroade över situationen och inte minst det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Den eskalerade situationen kommer att få långtgående implikationer för världssamfundet och världsekonomin lång tid framöver.
- Vi är djupt oroade över situationen och inte minst det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Den eskalerade situationen kommer att få långtgående implikationer för världssamfundet och världsekonomin lång tid framöver.

Pressmeddelande -

Storebrand/SPP exkluderar ryska företag

Med anledning av den upptrappade situationen i Ukraina har Storebrand/SPP idag beslutat att frysa samtliga ryska investeringar och sälja sig ut ur Ryssland.

- Ryssland har med sitt agerande otvivelaktigt gjort sig skyldig till brott mot folkrätten och staters rätt till självstyre. Ett agerande som är tydligt fördömt av det internationella samfundet. Vi har gjort en värdering av våra investeringar och menar att det är vårt ansvar som hållbar kapitalförvaltare att agera, säger Jan Erik Saugestad, vd Storebrand Asset Management och tillägger;

- Vi är djupt oroade över situationen och inte minst det mänskliga lidandet för de drabbade i regionen. Den eskalerade situationen kommer att få långtgående implikationer för världssamfundet och världsekonomin lång tid framöver.

  Beslutet som träder i kraft omgående innebär att Storebrand exkluderar 19 bolag till ett värde om cirka 1,4 miljarder NOK.

  Exkluderingarna grundar sig i brott mot mänskliga rättigheter, införandet av sanktioner från det internationella samfundet samt norska regeringens beslut att Oljefonden ska sälja sig ut ur landet.

  Storebrand menar att det finns goda grunder för att exkludera statsobligationer utfästa av den ryska staten mot bakgrund av allvarligt brott mot folkrätten. Storebrand äger sedan tidigare inga ryska statsobligationer.

  Storebrand har exkluderat flera bolag som bedöms ha starkt statligt inflytande och värderar även företag där det är stor risk för att bolagen bidrar direkt eller indirekt till brott mot folkrätten.

  Därutöver går vi ett steg längre och exkluderar samtliga ryska bolag, vilket är en åtgärd som vi menar är nödvändigt givet dagens situation, något som också understödjs av internationella myndigheters sanktioner mot Ryssland, norska myndigheters beslut om att den norska Oljefonden ska sälja sig ut, samt flera andra kapitalägare.

  - Detta är ett extraordinärt beslut, men vi befinner oss i en extraordinär situation, avslutar Saugestad.

   Storebrand har för avsikt att sälja samtliga innehav så snart som möjligt. Det kan dock finnas restriktioner eller störningar på marknaden som begränsar eller försvårar möjligheten att sälja av. I sådana fall fryses innehaven.

   Exklusionerna gäller:

   • Statsobligationer
   • Statskontrollerade företag
   • Företag som direkt eller indirekt bidrar till invasionen
   • Företag som är underlagda sanktioner från EU och FN som en följd av den pågående konflikten
   • Samtliga ryska bolag som är exkluderade av norska Oljefonden

   SPP är en del av Storebrandkoncernen

   Ämnen


   SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

   Kontakter

   Rickard Ydrenäs

   Rickard Ydrenäs

   Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
   Sara Skärvad

   Sara Skärvad

   Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
   Amanda Broomé

   Amanda Broomé

   Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

   Välkommen till Storebrand & SPP !

   Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

   SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

   Storebrand & SPP
   Vasagatan 10
   105 39 Stockholm
   Sweden