Gå direkt till innehåll
Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP Pension & Försäkring
Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP Pension & Försäkring

Pressmeddelande -

Toppbetyg för SPPs hållbarhetsarbete i Söderberg & Partners nya hållbarhetsranking

SPP får fortsatt högsta betyg av Söderberg & Partners i rapporten, Fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete 2022. Bland 14 granskade bolag är SPP en av tre aktörer som får grönt betyg.

I årets rapport ligger SPP i den absoluta toppen med grönt totalbetyg. Analysen omfattar 14 svenska fondförsäkringsbolag och tar sin utgångspunkt i fyra huvudområden: Utbud, Hållbarhet i fondurval, Påverkansarbete samt Kommunikation och Transparens. 

– Det är mycket glädjande att vi återigen får grönt betyg, vilket är ett kvitto på att vi arbetar helt rätt med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Konkurrensen har hårdnat och det är fler aktörer som förbättrat sitt hållbarhetsarbete under året, vilket är positivt för hela branschen. Vi kan tillsammans som pensionsbolag spela stor roll i att påverka företag i en mer hållbar riktning, säger Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, och fortsätter:

–  Det här betyget är ett resultat av strukturerat hållbarhetsarbete i hela Storebrandkoncernen. Det är ett bevis för att hållbarhetsarbete står högt på agendan i alla delar av organisationen.

I analysen belyser Söderberg & Partners bland annat hur fondförsäkringsbolagen väljer in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta utökat ansvar och bidrar till en mer hållbar finansbransch, och i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara fonder.  

Söderberg & Partners kommentarer till de gröna delbetygen:

Ett fondförsäkringsbolag med grönt betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en avgörande roll för vilken fond som väljs in. Detta får genomslag i utbudet bestående av en stor andel fonder som uppnår hög hållbarhetsstandard.

Bolaget har regelbundna avstämningar med fondförvaltare eller fondbolag för att diskutera hållbarhetsarbetet och förbättringsområden, samt är engagerad och drivande i flera samarbeten på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser. Bolaget hjälper också spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att till exempel erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan och kommunicerar transparent om vilket hållbarhetsarbetet som bedrivs i fondförsäkringsbolaget.

Här kan du läsa hela rapporten Hållbara fondförsäkringar 2022

Relaterade länkar

Ämnen


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden