Gå direkt till innehåll
Stadium Group hållbarhetsrapporterar för femte gången. Foto: Stadium
Stadium Group hållbarhetsrapporterar för femte gången. Foto: Stadium

Pressmeddelande -

Fokus på hållbarhet i alla led – tillverkning, logistik och butik

För femte året i rad släpper Stadium sin årliga hållbarhetsrapport. Rapporten för perioden 2017/2018 visar på minskade utsläpp, ökad andel hållbart tillverkade produkter och fler produktionsinspektioner.

Stadium-koncernen har i flera år arbetat med att minska användningen av vatten och energi, reducera utsläppen och använda bättre kemikalier för att ta hand om miljön på bästa sätt. Under perioden 2017/2018 minskade Stadium Group de totala utsläppen med 3,5 procent jämfört med föregående rapportperiod.

– Vi vill aktivera världen – idag och imorgon. För att det ska vara möjligt måste vi ta hand om vår planet och jag är väldigt stolt över vårt hållbarhetsarbete som fortsätter visa på konkreta förbättringar. Att vi återigen lyckas minska våra totala utsläpp beror på helheten av vårt hållbarhetsarbete, från satsningar på förnybar el och miljövänliga transporter till minskad storlek på förpackningar, säger Åsa Brunzell, HR och Hållbarhetsdirektör på Stadium Group.

Årets hållbarhetsrapport visar att företaget minskat koldioxidutsläppen per transporterat kilo med 22 procent, att man reducerat den årliga plastförbrukningen med 53 kubikmeter tack vare mindre förpackningar i e-handeln och att 30 procent av bränslet för transport var förnybart.

Ett område Stadium fokuserar mycket på är hållbart tillverkade produkter. Av sportkedjans egentillverkade varumärken ökade man andelen som är hållbart tillverkade med fyra och en halv procent under perioden. Bland annat har Stadium Group nyttjat 3,1 miljoner gamla PET-flaskor i tillverkningen av det egna sortimentet under 2017/2018. Det går åt mellan sju och tio PET-flaskor för att producera en topp eller ett par tights.

Krav på alla leverantörer

Under perioden 2017/2018 har Stadium uppdaterat företagets Uppförandekod (Supplier Code of Conduct) och adderat en separat Etisk kod (Code of Ethics) som alla producenter Stadium samarbetar med måste följa.

Stadium har även utvecklat företagets program för inspektioner och uppföljning av producenter. Tillsammans med tredje part har 81 inspektioner av fabriker genomförts under perioden, vilket är fler än något år tidigare.

– Vi har ett ansvar att se till att produkter som vi säljer tillverkas under goda förhållanden och inte innehåller skadliga ämnen. Ett ansvar vi tar på största allvar, under 2017/2018 har vi till exempel avslutat samarbetet med en fabrik som inte levde upp till våra krav. Vi har också valt att inte inleda samarbete med elva fabriker där vi ansett att nivån varit för låg och vår möjlighet att påverka för liten, säger Åsa Brunzell.

Några höjdpunkter från Stadium Groups hållbarhetsrapport

  • PFC har helt fasats ut från egen produktion inom konfektion. Ambitionen för nästa rapportperiod är att bli helt PFC-fria, det gäller även skor, tält och väskor.
  • 99,5 av 100 transporter av produkter från Asien sker via sjöfrakt, som är det miljövänligaste alternativet. I de fall där det inte är möjligt arbetar Stadium med tågfrakt som alternativ.
  • Stadium har under 2017/2018 aktiverat 298 243 personer via engagemang i olika motionslopp.
  • Solution Dye-tekniken är idag Stadiums primära metod som används för färgning av textiler. Till skillnad från traditionell färgningsteknik sparar man 80 % vatten, 60 % energi, 60 % koldioxid och 60 % kemikalier genom att använda Solution Dye.

Stadiums hållbarhetsarbete ligger i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av FN:s totalt 17 mål har Stadium valt ut åtta målsättningar som man fokuserar extra på i hållbarhetsarbetet, dessa mål rör de områden där Stadium kan göra störst skillnad. De åtta valda målen är ”mål 3: hälsa och välbefinnande”, ”mål 5: jämställdhet”, ”mål 6: rent vatten och sanitet”, mål 7: hållbar energi för alla”, ”mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, mål 10: minskad ojämlikhet”, ”mål 12: hållbar konsumtion och produktion” och ”mål 17: genomförande och globalt partnerskap”. 

Om rapporten
Det här är Stadium Groups femte hållbarhetsrapport och täcker perioden 1 september 2017 till 31 augusti 2018. Rapporten redogör för Stadium Groups hållbarhetsmål, hur hållbarhetsarbetet har bedrivits under perioden samt hur koncernen ser på det framtida hållbarhetsarbetet. Innehållet i rapporten omfattar hela Stadium Group, som för angiven period inkluderar Stadium, Stadium Outlet, Sneakers Point och övriga dotterbolag. 

Hållbarhetsorganisationen Global Report Initiative har tagit fram ett ramverk för hållbarhetsrapporter. Rapporten har upprättats enligt GRI Standards på Core-nivå. Rapporten har också granskats av tredje part, Ethos International.

Länk till rapporten: https://www.stadium.se/cms/sustainability-sustainability-report

Ämnen

Regioner


Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse samt Sneakers Point har företaget cirka 170 butiker totalt i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 800 anställda. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla www.stadium.se.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Relaterat innehåll

Sveriges största sport- och sportmodekedja

Stadium är Sveriges största sport- och sportmodekedja. Med koncepten Stadium och Stadium Outlet har företaget cirka 190 butiker totalt i Sverige, Finland och Norge. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som sedan starten 1995 har aktiverat över 100 000 barn och ungdomar och skänkt över 65 mkr till föreningslivet.
Koncernen har närmare 3 500 anställda och ägs av familjen Eklöf. Omsättningen år 20/21 var ca 7 mdr exklusive moms.
Med en vision om att aktivera världen vill Stadium inspirera till ett aktivt liv för alla.

Stadium
Norra Promenaden 63
601 60 Norrköping
Sverige