Gå direkt till innehåll
Det var ju detta med så kallad ”Allergistäd”…

Nyhet -

Det var ju detta med så kallad ”Allergistäd”…

Som har berörts i de tidigare artiklarna så kan vi inte luta oss mot en generell rutin som gäller Allergistäd, det är ju beroende på vilken typ av allergi, vilken grad av allergi. Främst så är det läkares diagnos som styr hur själva Allergi städet skall bestå av och utföras.

Med den stora bredden av allergier, och dess nivåer är det viktigt att se till framförallt uppdraget att städa, för att skapa hälsosamma lokaler och minimera allergier.

Det krävs att man städar ordentligt och ofta, vilket är en ordentlig utmaning med tanke på att tiden för att utföra arbetet, är oerhört pressat. Därav gäller det att använda så mycket teknik och utrustning som möjligt, både för att avlasta men också för att nå det resultat som krävs. Robotar som jag tidigare skrev om, är en oerhört effektivt i det fallet.

Om vi ser till att en väldigt viktig del i vårt uppdrag är att minimera allergiska besvär generellt, så kommer man snabbt in på kemanvändningen.

Många olika ”teser”

Det finns många olika ”teser” kring denna del. Är det ok med så kallat behandlat vatten, eller skall det vara de traditionella kemen?

Det är förståeligt att det är svårt att se vilket som är bäst, och det kan upplevas som en djungel med vilka så kallade ”behandlade vatten” som kan användas, istället för traditionellt kem.

Vad har det då med allergier att göra, och hur vi städar för att begränsa allergiska reaktioner?

Det som är viktigt är att ytskikten blir rena – mätbart rena. Detta för att ytan skall hålla längre tid för återsmutsning.

Ingen övertro på behandlat vatten

Vi ska inte ha en övertro på behandlat vatten, men beroende på vad man jämför med, och hur det används, är det viktigt att ta med för att nå det resultat som krävs, utifrån de förutsättningar som ges.

Om vi ser till användningen av de så kallade ”traditionella kem”, så har vi det faktum I branschen, att det är uppskattningsvis 98% som överdoserar bruksblandningen som används i städet, och 90% använder för mycket väta som blir kvar på ytskiktet. Detta är förödande just i allergisynpunkt.

Rester av salter och kalk

Vid användning av för mycket vatten som blir kvar på ytskiktet, bildas rester av salter och kalk, vilket blir en fästyta för smuts. Lägg till att vattnet innehåller för mycket kem som torkar tillsammans med vattnet, som blir kladdigt och även det en fästyta för smuts.

Självklart syns inte detta med ögat, förrän det är långt gånget, och smutsen fastnar mer och mer i den kladdiga ytan, redan under städmomentet.

Det är väldigt viktigt att eftertorka så att kemrester försvinner och ytan blir torr, detta kan behövas göras i flera omgångar, beroende på vilket kem som använts.

Periodiska ”nollställningar”

Vid kemanvändning i det dagliga städet, måste det göras periodiska ”nollställningar” av ytskikten, för att minimera riskerna för filmbildning och de risker det medför.

Behandlat vatten lämnar inte de resterna, som vanligt vatten gör om man använder för mycket vatten. Vilket då blir effektivare. Det kan ju tyckas enkelt att lösa det, och bara gå över till ”behandlat vatten”.

Nja, det är inte bara att byta ut traditionella kem mot behandlat vatten, och endast använda ett visst vatten, vilket en del leverantörer gärna vidhåller. Då funkar det INTE.

Vid ett byte från kem till behandlat vatten så bör en ”nollställning” av ytskikten göras, för att effekten skall bli. Gör man inte ”nollställningen” i samband med övergången så försvinner filmbildningen över tid, men det tar oftast för lång tid.

Det krävs passande övrig utrustning för att bearbetningen av ytan för att nå resultatet, vilket det i och för sig krävs även med traditionellt kem.

Maskiner – den viktigaste faktorn

Att använda maskiner, är den alltså den viktigaste faktorn i att få ett bra slutresultat, vare sig man använder traditionellt kem eller behandlat vatten. Ånga är en teknik som är otroligt effektiv, för att få mätbart rent på ett effektivt sätt.

Detta visar på att det inte bara är att städa av, det är ett viktigt uppdrag vi har för att skapa hälsosamma lokaler att vistas i.

Ett hantverk som kräver ordentlig kunskap i hur vi når resultaten.

Vi i branschen har ett viktigt uppdrag, vi utför inte bara en tjänst!

Lotta Nygren

Ämnen

Kontakter

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm

Presskontakt Ordförande

Städbranschen Sverige är den samlande kraften för ett rent och hållbart Sverige!

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.

Städbranschen Sverige AB

Box 92003
12006 STOCKHOLM
SVERIGE