Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan Bostadsforum 2011: Bostadsbyggandets förutsättningar och kostnader

Bostadsforum 2011 handlar om bostadsbyggandets förutsättningar och kostnader. Bostadsministerns statssekreterare Ulf Perbo inledningstalar på temat Varför byggs det så få bostäder? och i tre paneldebatter diskuteras Ska det vara väg också?, Ska mark auktioneras ut? och Vågar staten låta Stockholmsregionen växa?

Bland de medverkande finns bland andra Katarina Kämpe, tf landshövding, Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Thomas Kalbro, professor fastighetsekonomi KTH, Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen, Helene Hellmark-Knutsson, landstingsråd Stockholms läns landsting, samt företrädare för byggbolag och kommuner i Stockholms län. Moderator är John Chrispinsson. Läs mer i bifogad inbjudan.

Bostadsforum arrangeras återkommande av Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län för att diskutera bostadsfrågor i ett möte mellan kommun och näringsliv.

Varmt välkomna onsdagen den 26 oktober kl. 8.30–12.00 till Läkarsällskapets lokaler nära Sergels torg i centrala Stockholm. Kaffe serveras från 8.00 och lunch 12.00–13.00.

Media är välkomna att delta kostnadsfritt efter anmälan till Anneli Albertsson, Stockholms Byggmästareförening, på anneli@stockholmsbf.se eller 08-587 147 05.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Byggmästareförening är en lokal branschorganisation för bygg- och anläggningsföretag. Föreningen har ca 850 medlemsföretag och tillsammans med Södertälje och Gotland uppgår antalet medlemmar till ca 950 medlemsföretag.

Kontakter

Henrik Benterås Lucht

Henrik Benterås Lucht

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 8 587 147 33

Relaterat innehåll

Om Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag och företräder byggarna i Stockholm, i Södertälje och på Gotland. Byggmästareföreningarna har tillsammans cirka 950 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Byggmästareföreningen ger också service till medlemmarna inom bland annat entreprenadjuridik och kompetensutveckling. Föreningens kursutbud är omfattande och drygt 2000 personer per år läser våra kurser. Föreningens produktcertifieringssystem BF9K är ett trovärdigt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem som underlättar för företag att svara upp mot krav från samhälle och beställare.

Stockholms Byggmästareförening
Wennerbergsgatan 10, Box 340 27
100 26 Stockholm