Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till seminarium: Finansiell rapportering med XBRL - Bolagsverket först i Sverige med internationell standard

Den 26 april inbjuder Stockholms Handelskammare och företaget e-Report med partners in till en eftermiddag om den senaste utvecklingen inom finansiell rapportering baserad på den nya internationella formatstandarden XBRL (Extensible Business Report Language). Medverkar vid seminariet gör bl a: · Olivier Servais, Director XBRL Europé · HG Wessberg, Generaldirektör Bolagsverket · Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare har under flera år tillsammans med Bolagsverket drivit frågan om att kunna skicka in elektroniskt signerade årsredovisningar och finansiella rapporter direkt till Bolagsverket. Och from 1 juli i år erbjuder Bolagsverket elektronisk inlämning av årsredovisningar som för effektivare hantering skall lämnas in i formatet XBRL. Seminariet ger goda insikter om möjligheterna med XBRL, möjlighet att förstå grunderna i XBRL och tillämpningen hos myndigheter samt rapportering i och mellan företag. Tillfälle ges att träffa internationella företrädare för utvecklingen av XBRL:s olika tillämpningsområden världen över. Vi kommer också att visa lösningar som både skapar elektroniska rapporter (bl.a. årsredovisning) med säkerställd spårbarhet och oavvislighet som bygger på Handelskamrarnas etablerade struktur som ChamberSign bl a använder för att kunna hantera e-anbud. Arbetet med att skapa och distribuera och ta emot finansiella rapporter kommer att förenklas med detta standardiserade filformat - XBRL Fullständigt program finns på: http://www.chamber.se/dowebadmin/systemFiles/dlFile.asp?DokumentId=42310 För mer information kontakta: Fredrik Tamm, VD Chambersign, 0707-124357, fredrik.tamm@chambersign.se Maria Pålsson, bitr.informationschef, Stockholms Handelskammare, 0705-944470, maria.palsson@chamber.se Ytterligare information om ChamberSign: www.chambersign.se Ytterligare information om Stockholms Handelskammare: www.chamber.se Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen.

Ämnen


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.

Läs mer om Stockholms Handelskammare: www.stockholmshandelskammare.se

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden