Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Förmåga att attrahera kvalificerad personal viktigast för Finansplats Stockholm

Förmåga att attrahera kvalificerad personal, hög etik och moral samt ett internationellt konkurrenskraftigt regelverk är de viktigaste kriterierna för en attraktiv finansplats enligt ledande beslutsfattare inom den finansiella sektorn. De mest nödvändiga förändringarna för att Stockholm ska kunna stärka sin ställning som norra Europas finansiella centrum är ett bättre skattesystem samt att politiska beslutsfattare har en mer positiv inställning till finanssektorn. Det visar en undersökning som i dag presenteras på Finansmarknadsdagen. I undersökningen, som är gjord av Prospera på uppdrag av samarbetsprojektet Finansplats Stockholm, framkommer att det viktigaste kravet för en attraktiv finansplats är förmågan att attrahera kvalificerad personal. För att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal anses det vara av stor betydelse att det svenska skattesystemet är utformat på ett sådant sätt att det inte är skatterna som avgör om man väljer att arbeta i Sverige eller utomlands. Stora krav ställs också på utbildnings- och forskningsresurser. Av undersökningen framkommer det att det på vissa håll finns en kritisk inställning till dagens ekonomi- och MBA-utbildning vid de svenska universiteten. De andra två viktigaste kraven på en väl fungerande finansplats är att den ska präglas av hög etik och moral samt att de regelverk som sektorn har att leva upp till är internationellt konkurrenskraftiga. En vanlig synpunkt i undersökningen är att regelverket inte får ändras genom kortsiktiga politiska beslut. Det största problemområdet som pekas ut i undersökningen är det svenska skattesystemet. Många anser att höga skatter, och då främst förmögenhetsskatten och inkomstskatten, kraftigt försämrar de svenska finansiella företagens konkurrenskraft. Ett annat stort problem är politikernas bristande förståelse för den finansiella sektorn. Man efterlyser ett bättre stöd från politiska beslutsfattare och en ökad insikt om sektorns samhällsnytta och betydelse för den svenska ekonomin. På Finansmarknadsdagen presenteras också statistik som visar att den finansiella sektorn är av central betydelse för tillväxten i hela den svenska ekonomin. Över 100 000 personer är anställda i sektorn och bidraget till BNP uppgår till 80 miljarder kronor per år, vilket motsvarar totalt 3-4 procent av BNP. Den svenska finanssektorn ligger i internationell framkant när det gäller såväl utvecklingen av finansiella tjänster och produkter som utvecklingen av ny teknologi. Ett exempel på detta är att över hälften av alla svenskar är kunder i någon Internetbank. För Stockholm är den finansiella sektorn en av de mest betydelsefulla för sysselsättning och tillväxt, med en andel på över elva procent av det totala förädlingsvärdet i Stockholms Stad år 2004. Ladda ner undersökningsresultaten här: www.finansplatsstockholm.se För mer information kontakta Maria Pålsson, 08-555 100 03, 0705-944470, maria.palsson@chamber.se Finansmarknadsdagen är ett återkommande arrangemang inom ramen för samarbetsprojektet Finansplats Stockholm. Bakom Finansplats Stockholm står OMX, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Finansförbundet, Bankernas Arbetsgivareorganisation, Stockholms Handelskammare, Stockholm Business Region och VPC.

Ämnen

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01
Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden