Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholmsbarometern: Hur har finanskrisen påverkat Stockholm?

Under hela den gångna högkonjunkturen har Stockholm varit draglok för den svenska ekonomin. Hur har detta förhållande påverkats av finanskrisen? Har finanskrisen slagit hårdare mot Stockholms tjänsteintensiva företag? En stor andel av den svenska finansiella sektorn finns dessutom i Stockholm. Hur påverkar det jobbsituationen?

En ny analys av Stockholms konjunkturläge, framtida jobbsituation, hot och möjligheter presenteras av Stockholms Handelskammare i Stockholmsbarometern för kvartal 3, 2008.

Stockholmsbarometern presenterar den aktuella konjunkturen i Stockholm, med särskilda nedbrytningar inom Handeln, Databranschen, Tillverkningsindustrin, Byggindustrin och Uppdragsverksamheten. Barometern visar också företagens syn på framtida anställningsbehov, flaskhalsar för tillväxt och utveckling.

Tid: Torsdagen den 6 november kl. 10.00

Plats: Handelskammarhuset, Västra Trädgårdsgatan 9

Anmälan till pressträffen görs till Andreas Krohn, andreas.krohn@chamber.se eller 070-3513222

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Ämnen


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation som drivs på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi är politiskt obundna och agerar utan vinstintresse för att främja en välmående huvudstadsregion.

Läs mer om Stockholms Handelskammare: www.stockholmshandelskammare.se

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01
Karin Emanuelli

Karin Emanuelli

Presskontakt Pressansvarig 0708390206

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden