Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholmsbarometern kvartal 1: Konjunkturen stark i Stockholm – men flaskhalsar begränsar tillväxten

Konjunkturen i Stockholm är fortsatt stark enligt Stockholmsbarometern för första kvartalet år 2006. Inga direkta avmattningstendenser syns och nya jobb tillkommer i ekonomin. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Därför är en rad flaskhalsar i ekonomin, som hindrar tillväxten att ta fart fullt ut, oroande. Det framgår av Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometer, som presenteras i dag. Stockholmsbarometern för kvartal 1 år 2006 visar bland annat: * Konjunkturuppgången i Stockholm höll i sig under första kvartalet i år och förväntningarna är fortfarande betydligt högre än rikets. Konfidensindikatorn bibehöll sin höga nivå från förra kvartalet och för riket som helhet steg indikatorn marginellt. Nästan samtliga branscher visar på en stabil utveckling. * Efter en längre tids konjunkturuppgång med utebliven effekt på arbetsmarknaden kan nu noteras en viss ökning av nyanställningar i Stockholm. Samtidigt upplever många företag svårigheter med att finna rätt personal till lediga tjänster, vilket kan leda till att tillväxtpotentialen inte utvecklas fullt ut. * Konjunkturen för tillverkningsindustrin har försvagats något, till största delen på grund av en sviktande exportmarknad. Prisökningen minskar avsevärt och orderingången förväntas sjunka framöver som en följd av att konkurrensen från länder utanför EU hårdnar. * Databranschens nedgång har avstannat. Utvecklingen av företagens verksamhet har stärkts avsevärt och mer än en tredjedel av företagen nyanställer, vilket ska jämföras med förra kvartalets minskning av antalet anställda. - Konjunkturbarometern visar att Stockholmsregionen fortsätter att vara Sveriges ekonomiska motor. Men den positiva konjunkturen leder till få nya jobb. Flaskhalsar som brist på kompetent personal, en stelbent arbetsrätt och dryga sjuklönekostnader, m.m. begränsar sysselsättningsökningen, säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare. - De arbetsrättsliga reglerna stärker ensidigt rätten för människor som redan har arbete, men de försvårar samtidigt för människor utanför arbetsmarknaden att ta sig in. Det aktuella förslaget om stärkt rätt till heltid påverkar Stockholmsregionen med sin stora andel tjänsteföretag särskilt negativt. För mindre företag är nyanställningar oftast den största investeringen. Nya pålagor och förslag som ytterligare försvårar investeringskalkylen för en nyanställning hämmar tillväxten och gör att färre nya jobb kommer till stånd. Det går bra för Stockholm nu, men det skulle kunna gå väsentligt mycket bättre, avslutar Egardt. Om Stockholmsbarometern Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal sedan första kvartalet år 2000. Om Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Hela rapporten, ytterligare datafiler mm kan laddas ned från: http://www.chamber.se/se/naringsplitik/konjunkturanalyser/stockholmsbarometern/ Högupplösta bilder på Peter Egardt och Johan Treschow kan laddas ned från: http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/ Ytterligare information om Stockholms Handelskammare finns på www.chamber.se

Ämnen

Kontakter

Markus Sjöqvist

Markus Sjöqvist

Presskontakt Kommunikationschef 08-555 100 01
Simon Andersson

Simon Andersson

Presskontakt Presschef 072-083 66 27

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden