Gå direkt till innehåll
Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)
Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Pressmeddelande -

Stort utställarintresse inför Nordbyggs comeback 2022

Vaccineringstakten ökar i Sverige och det råder inget tvivel om att Nordbygg kommer att bli av nästa år, menar Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg. Redan nu är 80 procent av monterytan bokad vilket innebär att drygt 600 företag bokat sig till mässan.

Efter månader av hemarbete är vi många som ser fram emot att träffas, inspireras och att ta del av varandras erfarenheter och kunskap på plats.

– Vi längtar efter att få träffa våra utställare och besökare här hos oss på Stockholmsmässan. Mycket kommer att vara sig likt från tidigare år men det kommer också vara nya inslag och rutiner som gör att vår mötesplats är säker för alla besökare, berättar Peter Söderberg, projektledare för Nordbygg.

Nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus
I senaste Nordbygg Talks togs frågan om ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus upp tillsammans med Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi och Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen EEF.

Stödet, som just nu är ute på remiss, ska bidra till fler energieffektiviseringsåtgärder och är ett steg i riktning för den gröna återhämtning som regeringen presenterat. Till skillnad från det tidigare stödet, som riktades specifikt till byggnader med hyresbostäder i socioekonomiskt utsatta områden, ska det nya stödet kunna sökas av många fler fastighetsägare.

– Vi har verkligen tagit till oss av de synpunkter och lärdomar det tidigare stödet resulterade i och gjort vårt yttersta för att det pågående stödet ska gå bredare och vara sökbart för många fler, framhöll Elin Olsson.

Det nya stödet kommer att täcka merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus. Lotta Bångens är positiv till det nya förslaget men tycker att ambitionsnivå kunde ha varit högre.

– Vi ser stödet som ett startskott i energieffektiviseringspolitiken vilket är något vi saknat i många år. Dock tror vi att fler kan nå betydligt längre. Risken med en lägre ambitionsnivå är att man gör de relativt enkla åtgärderna vilket gör att den större effektiviseringen, som vi behöver i samhället, blir mycket svårare att uppnå när vi väl har plockat ”russinen”, förklarar Lotta Bångens.

Vinnande exoskelett minskar risken för belastningsskador
Nordbyggs guldmedalj vanns i år av företaget Hilti som tagit fram ett så kallat exoskelett, som förstärker användarens styrka vid arbete ovan axelhöjd. Med exoskelettet HA EXO-O1, som är en stödstruktur för överkroppen, förs armarnas vikt ner på höfterna med hjälp av kabelbaserad mekanisk teknik. Detta minskar risken för belastningsskador och ger i förlängningen friskare medarbetare med lägre sjukfrånvaro som resultat.

– Årets guldmedalj är oerhört glädjande! Innovation är en del av i Hiltis DNA och nomineringen blir ytterligare en bekräftelse på vår övertygelse att fortsätta investera, utveckla och ligga i framkant när det gäller byggbranschens arbetsmiljö och kundorienterade lösningar, säger Fabio Pedrazzi, marknadsdirektör, Hilti Svenska AB.

Fabio Pedrazzi anser att det finns ett starkt signalvärde i att fortsätta fokusera på byggbranschens arbetsmiljö och exoskelettet är en viktig satsning för att göra byggindustrin mer hållbar.


För mer info se www.nordbygg.se eller kontakta:
Peter Söderberg, projektledare Nordbygg,
peter.soderberg@stockholmsmassan.se, 08-749 43 93

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholmsmässan är Nordens största mötesplats med ett 70-tal branschledande mässor, hundratals nationella och internationella kongresser, konferenser och events per år. Mäss- och kongressanläggning är certifierade enligt ISO 20121 – hållbarhet vid evenemang och är den till ytan största med sina 70 000 kvm utställningsyta.

Presskontakt

Catarina Oscarsson

Catarina Oscarsson

Presskontakt 070-789 43 66

Relaterat innehåll

Nordens största mötesplats

Stockholmsmässan är Nordens största mäss- och kongressanläggning med 70 000 kvm utställningsyta. Årligen arrangerar vi branschledande mässor samt nationella och internationella konferenser och event. Mäss- och kongressanläggningen är certifierade enligt ISO 20121 – hållbarhet vid evenemang.

Stockholmsmässan
Mässvägen 1
125 80 Stockholm
Besök våra andra nyhetsrum