Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 30 träffar

Nya numret av Nordiska Projekt nr 4 2020 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 4 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 15:14 CEST

En del utredningar visar att framtidens efterfrågade industriprodukter i stigande grad kommer att handla om teknik och lösningar som är hållbara och inte minst klimatsmarta. Här krävs stora investeringar och kanske risker för att ändra i den befintliga produktionen för bolagen, skillnaden här kan vara statliga garantier.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 4 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 4 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2020 11:41 CEST

Många av de klimatsatsningar från höstbudgeten som har presenterats är de insatser som branscherna söker efter i sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Fastställandet om reduktionsplikten kan få lika stort avgörande för transporternas utsläpp som beslutet om koldioxidskatt fått för el- och värmeproduktionen.

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 3 2020 ute nu!

Nya numret av Dagens Infrastruktur nr 3 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 09:45 CEST

Läste en rapport utförd av Ramboll som på uppdrag av Trafikverket skrivit en rapport om införandet av det europeiska signalsystemet ERTMS. Syftet där är att värdera risker och konsekvenser som påverkar branschen som helhet i samband med införandet av ERTMS.

Nya numret av Nordiska Projekt nr 3 2020 ute nu!

Nya numret av Nordiska Projekt nr 3 2020 ute nu!

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2020 09:36 CEST

Under Q2 2020 beställdes 102 MW vindkraft i Sverige. Den omedelbara kapacitetsbristen i stamnätet är en anledning till att nya investeringsbeslut varit frånvarande. Kapacitetsbristen i elnäten och stamnätet är de största hindren för att komma fram till målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

Nyheter Visa alla 185 träffar

Ståldagen – en hel del ljus trots mörkret

Ståldagen – en hel del ljus trots mörkret

Nyheter   •   Dec 03, 2020 19:21 CET

Jernkontorets årliga arrangemang Ståldagen handlade i år mycket om världsmarknadsläget, formella och reella handelshinder, relationen mellan USA och Kina och mellan oss och USA. En dyster bild presenterades av Sverige som industri- och välfärdsstat, men samtidigt framhölls LKAB:s och SSAB:s klimatsatsningar som ger just de produkter som efterfrågas eller rentav krävs på framtidens stålmarknad.

Förskola i Mariestad ska drivas av vätgas

Förskola i Mariestad ska drivas av vätgas

Nyheter   •   Nov 30, 2020 09:58 CET

Bygget har nu inletts av Kronoparkens förskola i Mariestad. Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn, men det är inte storleken på anläggningen som är anmärkningsvärd, utan energisystemet. Med hjälp av sol-el, vätgasproduktion och bergvärme blir byggnaden självförsörjande på värme och el och ska kunna köras Off Grid året om.

 Kontorsbyggnader i träteknik är gynnsamma för klimatet

Kontorsbyggnader i träteknik är gynnsamma för klimatet

Nyheter   •   Nov 27, 2020 10:54 CET

TK Botnia är en av nyckelaktörerna när Komatsu Forest i Umeå just nu genomför en av landets största industrisatsningar. Det är bara ett av många projekt där TK Botnia är involverade och ser till att konstruktioner i limträ och KL-trä blir en del av framväxten av modern, klimatsmart träbyggnadsteknik runt om i landet.

Fjärrvärme en missgynnad framgångsfaktor

Fjärrvärme en missgynnad framgångsfaktor

Nyheter   •   Nov 25, 2020 10:40 CET

–Fjärrvärme är och har varit en succé. Den bidrog till att minska hälsoskadliga utsläpp när små ineffektiva pannor byttes mot stora och effektiva. Sedan konverterade man från fossila till förnybara bränslen, och byggde kraftvärme så att man också kan leverera el, säger Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola.