Gå direkt till innehåll
Joakim Bergquist är ny Hållbarhetsansvarig på Strategisk Arkitektur.
Joakim Bergquist är ny Hållbarhetsansvarig på Strategisk Arkitektur.

Pressmeddelande -

Strategisk Arkitekturs nya Hållbarhetsansvarig vill få fler att bli förändringsagenter med systemtänk

Joakim Bergquist är ny Hållbarhetsansvarig på Strategisk Arkitektur. Han är utbildad stadsplanerare och urban designer med fokus på miljövetenskap, samt hållbara och innovativa system och har arbetat på företaget sedan 2017. Som certifierad CEEQUAL Assessor och med en bakgrund som Hållbarhetsstrateg på NCC kommer han att driva och vidareutveckla Strategisk Arkitekturs hållbarhetsarbete. 

- Det är i tidiga skeden som vi har störst möjlighet att göra skillnad. Vi är ett arkitektkontor som jobbar med samtliga skeden inom samhällsbyggnadsbranschen, inom allt från stadsutveckling till interiör. Med vår bredd och erfarenhet kan vi vara visionära och spänna bågen i projekten och samtidigt vara realistiska för att vi vet vad som fungerar och vilka begränsande faktorer som finns, säger Joakim Bergquist.

Joakim driver nu arbetet med ett systematiskt förbättringsarbete i sin uppgift att ytterligare lyfta Strategisk Arkitekturs hållbarhetserbjudande. Genom att utveckla ett metodverktyg hoppas kontoret vässa sin förmåga att få så hög utväxling som möjligt ur hållbarhetssynpunkt i projekten.

Strategisk Arkitekturs filosofi om att ta ett strategiskt helhetsgrepp och att utgå ifrån fakta och analys för att skapa tydliga värden går hand i hand med ett systematiskt hållbarhetsarbete i alla skalor av projekt. Företaget driver ofta inkluderande och samskapande processer för att utveckla projekten i en nära dialog och med samsyn hos alla aktörer - något som Joakim och kollegorna använder sig av även i hållbarhetsarbetet. 

Joakim vill se fler arkitekter agera som förändringsagenter som förenar socialt innovativa idéer, processer och produkter och som inspirerar och stöttar kunder och samarbetspartners att ta beslut gällande hållbarhet som sträcker sig längre än lagkraven.

- I våra projekt handlar det om att göra kloka, väl informerade beslut i alla skeden. Att inte låta kortsiktiga ekonomiska mål stå i vägen för långsiktigt hållbara lösningar. Vi arkitekter måste ta på oss hatten som förändringsagenter och visa hur vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kan göra störst skillnad, säger Joakim.

Just nu arbetar arkitektkontoret på uppdrag av Tornet med ett forskningsprojekt för utveckling av hållbart byggande av bostäder i Järfälla - Tallbohov Electric Village. Här ska arkitekturen och tekniska innovationer sätta standarden för framtida byggande och alla delar, även arkitekturen, formas för att minimera klimatavtrycket.

För att ligga i framkant och bidra till cirkulära och hållbara interiörer i samverkan med övriga aktörer i branschen har Strategisk Arkitektur under ledning av Joakim även blivit medlemmar i 100Gruppen.

För mer information, kontakta:

Ämnen

Kategorier


Strategisk Arkitektur förenar människa, form och värde.
Genom en fusion av gestaltning och affärsnytta formad i nära dialog med kunden utformar vi miljöer med människan i fokus. Med cirka 65 medarbetare i Stockholm verkar vi inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, handel, bostad och interiör arkitektur. Vi skapar bestående värden genom att leverera mer än vad som förväntas av en arkitekt.

Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 90 miljoner SEK. Aktuella uppdrag är bland annat ny simhall med kontor i Solna, omdaningen av NK, stadsutveckling av Bredden, utveckling av Bobergs tegelbyggnader i Gasverksområdet, nytt huvudkontor för Tele2 och nya bostäder i Västerås, Täby och Eskilstuna.

För ytterligare information, www.strategiskarkitektur.se

Kontakter

Relaterat innehåll

Vi förenar människa, form och värde

Genom en fusion av gestaltning och affärsnytta formad i nära dialog med kunden utformar vi miljöer med människan i fokus. Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 80 miljoner SEK. Med cirka 70 medarbetare i Stockholm verkar vi inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, handel, bostad, landskap och interiör arkitektur.

Vi är syftesdrivna, modiga värdeskapare. Vårt fördjupade förhållningssätt till strategi och vårt ständiga sökande efter insikter om uppdragens förutsättningar och mål skiljer oss från andra arkitekter. För oss är en solid, strategisk bas i det vi gör en grundförutsättning för att skapa enastående arkitektur. Genom lyhördhet och djupa insikter bygger vi våra projekt från grunden för att säkerställa att vi överträffar uppdragsgivarens förväntningar på alla plan.

Värdeskapande har alltid varit vår ledstjärna och genomsyrar vårt sätt att tänka och agera. För oss innebär värdeskapande att vi tillför något mätbart och kännbart till det vi gör – vi identifierar genomförbara värden som sedan faktiskt kan förverkligas. Vårt kommersiella synsätt stärker våra kunders affärer genom att tidigt identifiera och erbjuda värden som leder till bättre avkastning på beställarens investerade kapital. Resultatet blir fantastisk arkitektur med tydlig funktion och identitet som skapar värden för våra kunder och för samhället.

Vi skapar bestående värden genom att leverera mer än vad som förväntas av en arkitekt.

Strategisk Arkitektur
Drottninggatan 25, 11151 Stockholm
11151 Stockholm
Sverige