Gå direkt till innehåll
31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist

Pressmeddelande -

31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist

Mångåriga problem med vattenbrist får snart sin lösning i Östhammar kommun. Situationen har i perioder varit så ansträngd, att man fått införa restriktioner och även emellanåt fått transportera vatten för att fylla på. Men i Uppsalaåsen finns det vatten så det räcker och nu är lösningen nära.

Från Odens källa till Alunda

Mellan Örbyhus i Tierps kommun och Alunda i Östhammar kommun byggs en ny 31 km lång vattenledning. Ett omfattande ledningsbyggnadsprojekt som kommer att kosta omkring 150 miljoner kronor och som kommer att råda bot på vattenbristen i Östhammar. I ett samarbete mellan Temab (Tierps Energi och Miljö AB) och Gästrike Vatten AB dras en ledning från vattenverket Odens källa i Örbyhus via Österbybruk till vattenverket i Alunda. Samarbetet innebär att man gemensamt jobbar med rutiner, utredningar och investeringar och att kostnader fördelas på fler vilket blir positivt för invånarna i både Tierps och Östhammars kommuner.

Jessica Zetterholm, kommunikatör på Gästrike Vatten, är märkbart glad och stolt över projektet som invigdes ceremoniellt i början av mars.

– Den nya vattenledningen kommer inte bara att lösa våra nuvarande högst påtagliga problem med vattentillförsel, utan innebär dessutom att visionen om tillväxt ute i Alunda kan realiseras, säger Jessica. Här vill man bygga 3-5000 nya bostäder och med vattenfrågan löst, är ett stort och viktigt steg taget.

Projektet har utretts och förberetts i ungefär 1,5 år och hela den 31 km långa ledningssträckan kommer att vara klar i slutet av 2021. När projektet är som störst, kommer hela 5 entreprenader att pågå samtidigt. Första etappen som är ca 11 km går från Örbyhus i Tierp till vattenverket i Österbybruk och kommer att tas i drift vid nyår 2020/21. Etapp två fortsätter från Örbyhus till Alunda och kommer att vara i mål innan vi ser slutet på 2021. Ledningsbygget genomförs med både schaktning och med schaktfritt ledningsbygge. Styrud har fått förtroendet att ombesörja de schaktfria avsnitten som omfattas av sammanlagt 19 borrsträckor av olika längd och karaktär.

Geotekniken avgör val av metod

Hittills har väg 292 korsats med hammarborrning på 4 ställen, där ca 25 m långa 273 mm stålrör anlagts. Rören kommer att infodras med 225 mm plaströr och i anslutning kommer skvallerbrunnar att sättas för att kunna ha koll på ledningarna.


Hammarborrning under väg 292

Styrd borrning var den metod som planerats för merparten av det resterande sträckorna, men geotekniken har visat sig bjuda tuffare motstånd än beräknat med mycket block och sten i borrlinjen.

– Det har blivit lite mer komplicerat än det planerats för, konstaterar Henrik Bernövall, projektledare på Styrud. Med tanke på geotekniken har många av de styrda borrningarna fått genomföras med AT-teknik, som är en längre process för hård mark. Som tur är har vi tiden med oss i alla fall, eftersom detta ska vara klart först i november och i höst finns det utrymme att forcera med mer resurser om det skulle behövas.


D60 på grönbete

I dagsläget har 6 stycken AT-borrningar och styrda borrningar genomförts för 225-rör i varierande längd. Ett par sträckor som skulle borras, ska i stället schaktats men även det omvända gäller, då ett par avsnitt som skulle grävas i stället omvandlats till borrsträckor.

Lite längre fram väntar ett par längre styrda borrningar på vardera strax över 600 meter genom sumpmark och gammal sjöbotten. Då byts D60- och D40-riggarna som används nu, mot en lite större D100-rigg.

Det finns metoder för varje geoteknik, så det är bra med en omfattande verktygslåda att välja ur.

Ämnen

Kategorier


Sedan 70-talet har avancerad borrning varit Styruds ledstjärna. Idag arbetar vi med schaktfri ledningsbyggnad, grundläggning och entreprenadborrning, brunnar för bergvärme och vatten samt gruvborrning och prospektering. Med kontor på 12 platser från Kiruna i Norr till Malmö i söder och Helsingfors i öst når vi snabbt och effektivt våra kunder.

Presskontakt

Anette Carlsson

Anette Carlsson

Presskontakt Marknadskoordinator Informationsmaterial, texter, foton, mässor, profilmaterial 031 336 78 68

Relaterat innehåll

Styrud - Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning

Med rötter i 70-talets entreprenörsanda och med borrade metoder som bas har Styrud idag vuxit till att vara den enda partner du behöver för anläggningsarbete i jord och berg.
Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster inom framför allt schaktfritt ledningsbyggande – effektivt, skonsamt och ekonomiskt – för hållbart anläggande av infrastrukturen under marken.

Kommuner, byggentreprenörer och nätbolag anförtror sina projekt till oss i allt från det enkla påhugget till mer omfattande helhetsåtaganden och partnering.

Styrud
Box 2032
433 02 Sävedalen
Sweden