Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagsekonomiska institutionens Advisory Board förstärks med internationella akademiska ledamöter

 

 

Företagsekonomiska institutionens Advisory Board förstärks med tre välmeriterade internationella akademiska ledamöter: Finn Junge Jensen, Peter Moizer och Jaap Spronk.

Under flera år har Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet medvetet arbetat med att förstärka sin internationella, vetenskapliga och pedagogiska profil. Ytterligare ett viktigt steg i denna utvecklingssatsning är att institutionen nu kan utöka sin rådgivande styrelse, Advisory Board, med de tre internationella ledamöterna Finn Junge Jensen, Jaap Spronk och Peter Moizer som alla har en gedigen akademisk bakgrund. 

Finn Junge Jensen var tidigare rektor för Handelshögskolan i Köpenhamn (CBS) och har accepterat att fungera som ordförande för Advisory Board. Under sina 22 år som rektor förde han fram CBS till en topposition i Europa, samtidigt som han aktivt verkat inom flera internationella organ för utveckling och kvalitetsgranskning av universitet och högskolor. Jaap Spronk, är the Academic Dean MBA Programmes och Professor of Financial Management Science vid Rotterdam School of Management, Erasmus University. Han är också Academic Director för MFM Programme. Peter Moizer är Dean of the Leeds University Business School och Professor of Accounting. 

Advisory Board har som uppgift att stödja internationaliseringen av verksamheten och fungera som rådgivare till prefekt och ledningsgrupp i strategiska frågor. Det gäller bland annat utveckling av en internationellt konkurrenskraftig kurs- och programportfölj inom utbildningsområdet, innehållet i den framtida forskningsprofilen och större gemensamma forskningsprogram samt att stärka samverkan med näringslivet och offentlig sektor. Sedan tidigare ingår Lars Nyberg, VD Telia Sonera, Christina Tillman, VD Odd Molly, Artur Engel, VD Björn Borg, Katarina Mellström, f.d.VD och Country Manager, Fujitsu Services i Sverige och Henrik Steinbrecher, Partner, PricewaterhouseCoopers som externa ledamöter. 

- Det är mycket postivt att vi nu kan förstärka vår Advisory Board med tre internationella akademiska ledare. Som en del av Stockholms universitet, och som den största företagsekonomiska institutionen i Sverige har vi nu goda förutsättningar att fortsätta den positiva utveckling som vi inlett, säger Thomas Hartman, Prefekt vid Företagsekonomiska institutionen. Det är också med glädje som vi konstaterar att vi genom dessa rekryteringar, ser oss stå starkare i den ökade internationella konkurrensen om de knappa forskningsresurserna, de bästa studenterna och de mest framstående lärarna, tillägger Thomas Hartman.

Ytterligare information
Thomas Hartman, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 0737-07 87 87 eller e-post prefekt@fek.su.se.

 

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. 
www.su.se

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.