Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Första avhandlingsarbetet vid Dramatiska institutet: "Unik inblick i Lars Noréns liv och skapande"

Per Zetterfalk är Dramatiska Institutets förste doktorand som inom kort disputerar på Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hans inblick i Lars Noréns skapande arbete är unik. Avhandlingen och boken "Inter esse". Det skapande subjektet, Norén och Reality skildrar närgånget dramatikern, vars person och arbete är i medias ständiga blickpunkt. Därtill är Per Zetterfalks metod vetenskapligt nyskapande i det att han - med avstamp i att all vetenskap är estetisk - skapar själv med film. Till sist har han fått tillträde till inspelningen av en av de största underhållningssatsningarna inom svensk television någonsin, realitydramat "Riket". Avhandlingen "Inter esse" är en kraftfull och utmanande studie av villkoren för skapande och fiktion i vår tids dramatiserade tillvaro.

- Min avhandling spänner från Noréns innersta drivkrafter i arbetet med hans våldsamma Kyla till SVT:s produktion för primetime - jättesatsningen "Riket", som jag följde på plats i Polen. Det är ett intressant nutidsdokument med tanke på realitygenrens status och utveckling, säger Per Zetterfalk.

Avhandlingen bygger på en omfattande dokumentation och gestaltning av skaparprocesserna i film och text. Per Zetterfalks intima porträttfilm om Lars Norén, "Kall" - Noréns drama, kom på dvd för ett år sedan. Hans samlade forskaranteckningar, som han skriver ungefär samtidigt med Noréns så uppmärksammade "En dramatikers dagbok", omfattar 37 journalböcker om 10 000 sidor. Utöver sina observationer och intervjuer kommenterar han även sitt eget skapande.

- Mitt arbete är ett exempel på hur konstnärligt skapande kan vara en väg också för vetenskapligt arbete, men även hur vetenskaplig analys kan vara en väg för konstnärlig utveckling. Jag har försökt gestalta en verklig kombination av skapande och analys. Mina resultat tillhör olika traditioner men är tätt sammanlänkade.

- Mitt fokus är vägen till ett verk, inte verket i sig. Syftet är att spegla den vindlande resan från ambition till färdigt resultat och fånga det unika i skaparprocessen, säger Per Zetterfalk.

Avhandlingen och boken Inter esse och filmen Kall kompletterar varandra. Med det samlade resultatet bryter han därmed ny mark i gränslandet mellan verkligheten, konst och vetenskap.

- Avhandlingen ger också en bild av den status kulturen åtnjuter i ett samhälle och de värden som står på spel, förklarar han. Det handlar inte bara om den enorma uppmärksamhet som Noréns dagbok röner, utan även om den samhälleligt så inflytelserika massmediaproduktion vars utveckling inom public service SVT 24:s chef Erik Fichtelius nyligen starkt kritiserade.

- "Inter esse" kastar ett skarpt sken över traditionellt sett undanskymda men intensiva spelplatser där vår tid formas, säger han.

Per Zetterfalk försvarar sin avhandling den 30 maj kl 13.00 i Biografen, Dramatiska institutet, Valhallavägen 189, Stockholm. Filmvisning kl 10-12.
Opponent: Maaret Koskinen.

För ytterligare information eller filmmaterial kontakta: Per Zetterfalk, tfn
0707-46 42 64 eller per.zetterfalk@draminst.se.

För pressbilder se:
www.memoriaproduktion.se. För pressexemplar av boken kontakta: Gidlunds förlag, tfn 0224-83 140 eller info@gidlunds.se

Ämnen

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.