Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Första doktorsavhandlingen om en svensk idrottspersonlighet

Avhandlingen handlar om Torsten Tegnér (1888-1977), en originell legendar och kändis, som ”alla” kände till. - Han var en färgstark idrottsjournalist, ledare, folkfostrare och idrottens outtröttligt entusiastiske PR-man i samhället, säger historikern Rolf Haslum, 76 år och författare till avhandlingen. Torsten Tegnér (alias TT) förknippas främst med den ledande facktidningen ”Idrottsbladet”, där han var chefredaktör i 52 år (1915-67) och utvecklade ett högst personligt sätt att skriva. Under sitt liv författade han omkring 15 000 artiklar och elva böcker om idrott samt besökte, enligt egen uppgift, 14 olympiader. TT var särskilt intresserad av idrottsideologi och ville kombinera idrott med andra kulturyttringar. Med sina 15 år i Riksidrottsförbundets överstyrelse hörde TT till idrottens ”överstepräster”. Han var med om att starta fem av våra specialidrottsförbund - bandy, bordtennis, gång, ishockey och orientering. Enligt Nationalencyklopedin hade TT en central roll när idrotten blev en folkrörelse i Sverige. Den egna favoritsporten var bandy. Han blev svensk mästare 1909 och 1914 för AIK, där han med tiden blev hedersmedlem. Som ung tillhörde han också eliten i spjut. Avhandlingen utgår från hans ovanliga bakgrund, bland annat var Alice hans mor och Esaias hans farfarsfar. Fem temakapitel rör hans idrottsideologi, idrottsjournalistiken och Idrottsbladet, politiken och idrotten, Ivar Lo-Johanssons kulturkritik (”Jag tvivlar på idrotten”) och TT:s syn på kvinnoidrotten. En lång rad kända idrottare och idrottsledare passerar revy. - Genom att skriva om Torsten Tegnér har jag, efter mitt yrkesliv inom svenskt näringsliv, fått förmånen att kombinera mina två stora intressen - historia och idrott. Jag har även haft nytta av att jag själv varit idrottsledare och aktiv på området, säger Rolf Haslum. Rolf Haslum 2006. Idrott, borgerlig folkfostran och idrott. Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History 84. Historiska institutionen, Stockholms universitet. Distr. Almqvist & Wiksell International. Den offentliga disputationen äger rum fredag 2 juni kl. 10.00-12.00 på Stockholms universitet i Frescati, D-huset hörsal 9. För ytterligare information kontakta: Rolf Haslum, doktorand Historiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-717 21 91, e-post er.haslum@telia.com För bilder eller avhandlingen kontakta: Maria Erlandsson, pressekreterare, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Ämnen

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.