Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Globala påtryckningar på televisionen stärker nationella föreställningar

När den nationella televisionen påverkas av kommersialisering och andra globala påtryckningar förstärks föreställningen om nationalstaten som en nationell kulturell och social gemenskap. Samtidigt blir nationen i högre utsträckning framställd som en samling lokala och regionala gemenskaper med mindre utrymme för staten och den politiska eliten. Det är ett par av resultaten i en ny avhandling i statsvetenskap av Maria Hellman där hon jämfört nyhetssändningar i teve i Frankrike och Storbritannien. Den 5 maj lade Maria Hellman vid Försvarshögskolan fram sin doktorsavhandling ”Televisual Representations of France and the United Kingdom under Globalization” vid Stockholms universitet. Där har hon studerat hur den franska tevekanalen TF1 och den brittiska BBC via sina nyhetssändningar framställer Frankrike respektive Storbritannien 1996 och 1986. Under denna period har globaliseringen av televisionen intensifierats och påverkat de nationella tevekanalerna och deras sätt att producera nyheter. Samtidigt är både TF1 och BBC kanaler med djupa rötter i nationalstaten. En analys av innehållet i nyhetssändningarna visar att TF1 framställer Frankrike mindre som en politisk och mer som en kulturell och social gemenskap i den senare tidsperioden. BBC:s framställning av Storbritannien är däremot likartad mellan tidsperioderna och beskriver Storbritannien som en politisk gemenskap. Studien visar vidare att det nationella perspektivet förblir dominerande, i Frankrike förstärks det till och med i nyhetsrapporteringen. − När de nationella medieinstitutionerna utsätts för globala krafter ser det alltså ut som om det nationella perspektivet vinner och blir en motkraft till det globala, säger Maria Hellman. Graden av kommersialisering, som i avhandlingen betraktas som en del av globaliseringen, spelar också in. BBC är ett public serviceföretag. TF1 privatiserades däremot 1987 och har en tydligare kommersiell profil. Paralleller kan skönjas mellan den franska kanalens privatisering och ett starkare fokus på den egna nationen och olika grupperingars tillhörighet till nationen i nyhetsrapporteringen. Jämfört med sin brittiska motsvarighet verkar TF1 mer inriktad på att ge publiken ”vad den vill ha” − och då lyfts den nationella aspekten fram tydligare. I de båda kanalernas EU-rapportering är det endast undantagsvis som Frankrike och Storbritannien beskrivs som delar av ett gemensamt Europa. Snarare förstärks de nationella särdragen i nyhetsbevakningen av EU. Mer information: Maria Hellman, mobil 070-718 6552 eller e-post maria.hellman@fhs.se

Ämnen

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.