Gå direkt till innehåll
Mätning av Kebnekaises sydtopp - en del av klimatforskningen vid Stockholms universitet. Foto: Tarfala forskningsstation
Mätning av Kebnekaises sydtopp - en del av klimatforskningen vid Stockholms universitet. Foto: Tarfala forskningsstation

Pressmeddelande -

Hitta experten: Klimatforskning och klimatkonferensen COP27


Letar du som journalist efter forskare som kan kommentera klimatfrågan? Stockholms universitet har flera forskare på plats på Förenta nationernas klimatkonferens COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten 6-18 november.

FORSKARE PÅ PLATS PÅ COP27 I SHARM EL-SHEIK

Klimatpåverkan på jordens ekosystem, Arktis och COP27 i stort
Gustaf Hugelius, docent vid Institutionen för naturgeografi och biträdande föreståndare för Bolincentret för klimatforskning. På plats 10-12 november för att hålla flera presentationer i Cryosphere Pavilion om hur klimatförändringar påverkar Arktis, permafrost och våtmarker. Kan svara på frågor om klimatpåverkan på jordens ekosystem, allt kring Arktis men även COP27 i allmänhet.
Kontakt: gustaf.hugelius@natgeo.su.se eller tfn 070-7972952

Miljörättvisa, klimatanpassning och ursprungsfolk
Suanne Segovia, doktorand vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer och medverkande i projektet GlocalClim (Glocalizing Climate Governance: The role of Integrated Governance for a Just and Legitimate Adaptation to Climate Risks). Vid COP27 kommer hon att genomföra enkäter om deltagares uppfattningar om legitimitet och rättvisa i global styrning samt intervjua representanter för ursprungsbefolkningar får olika delar av världen.
Kontakt: suanne.segovia@ekohist.su.se, i andra hand tfn 076-916 60 25
Språk: engelska och spanska

Livsmedelssystem, vatten, lokal anpassning, ekonomi och resiliens
Nathanial Matthews
, senior rådgivare vid Stockholm Resilience Centre och verksam inom Global Resilience Partnership som organiserar The Resilience Hub under COP27. Finns på plats 7-16 november. Kan svara på frågor om livsmedelssystem, vatten, lokal anpassning, ekonomi och resiliens i allmänhet.
Kontakt: nmatthews@globalresiliencepartnership.org eller tfn +44 77 4898 6554
Språk: Engelska

Flera forskare som följer COP27 (från Sverige) och är tillgängliga för kommentarer:

Organisationers, företags och civilsamhällets roller i klimatomställningen
Naghmeh Nasiritousi, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Har medverkat vid flera klimatmöten och har kunskaper om förhandlingarna.
Kontakt: naghmeh.nasiritousi@statsvet.su.se, alt 08-16 34 66 (vidarekoppling till mobil)

Allmän opinion och legitimitet i den globala klimatpolitiken
Lisa Dellmuth, professor i internationella relationer. Forskar om rollen av allmän opinion och legitimitet i global politik, med särskilt fokus på klimatanpassning. I samband med COP27 kommer hon (att digitalt) inom ramen för projektet GlocalClim att genomföra enkäter om deltagares uppfattningar om legitimitet och rättvisa i global styrning.
Kontakt: lisa.dellmuth@su.se

Vilken roll spelar klimatförhandlingar?
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen och tidigare medlem i Klimatpolitiska rådet. Karin Bäckstrand kan svara på frågor om civilsamhällets och internationella institutioners roll i klimatförhandlingar och samspelet mellan nationellt beslutsfattande och internationella förhandlingar.
Kontakt: karin.backstrand@statsvet.su.se, 08-16 15 78, Mobil: 070-565 96 97

Stockholms universitets expertlista om klimat och klimatförändringar
Se även vår ordinarie stora expertlista om klimat och klimatförändringar med forskare vid Stockholms universitet.

Ämnen

Kategorier


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.