Gå direkt till innehåll
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Pressmeddelande -

Jul och nyår – experter vid Stockholms universitet

Hur påverkas årets jul av coronapandemin? Vad krävs för att vi ska följa rekommendationerna? Blir det traditionell julmat eller passar vi på att bryta mot traditionerna? Vad händer med julhandel, julstress och nyårslöften? Stockholms universitet har forskare som kan berätta mer om vitt skilda aspekter av jul och nyår. Här är en lista på några av våra experter.

Jul i kristid

Kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under julhelgerna? Vad krävs för att människor ska följa regler och rekommendationer?
Erik Angner, professor i praktisk filosofi, även knuten till Institutet för framtidsstudier.
Forskningsfokus: rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande m.m.
Tfn: 08-16 34 14 E-post: erik.angner@philosophy.su.se
Läs mer om Erik Angners forskning

Vad är ensamhet? Och hur påverkar coronapandemin upplevd ensamhet bland äldre när möjligheten till fysiska möten med familj och vänner uteblir?
Carin Lennartsson, docent i sociologi och lektor vid Aging Research Center (ARC), ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Carin är även anknuten till Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet.
Forskningsfokus: äldre personers levnadsförhållanden och hälsa med ett ojämlikhetsperspektiv.
Tfn: 08-524 858 15 E-post: carin.lennartsson@sofi.su.se
Läs mer om Carin Lennartssons forskning

På vilket sätt kan julen vara en särskilt svår tid för barn som lever med våld i familjen?
Carolina Överlien, professor i socialt arbete
Forskningsfokus: Våld i nära relationer, våld och övergrepp mot barn och unga
Tel: +47 47252004 E-post: carolina.overlien@socarb.su.se
Läs mer om Carolina Överliens forskning

Hur har tidigare kriser påverkat människors livsvillkor genom historien?
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och naturgeografi
Forskningsfokus: Historiska klimatförändringar och hur de påverkat människors levnadsvillkor och försörjning samt orsakerna till hungersnöd i norra och centrala Europa under 1500-talet till 1800-talet. Aktuell med boken ”Corona – ett historiskt perspektiv på vår tids pandemi”.
Mobil: 070-662 07 28 E-post: fredrik.c.l@historia.su.se
Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning

Hur påverkades julfirandet av beredskapstiden under andra världskriget?
Johnny Wijk, professor i historia
Forskningsfokus: ransoneringsproblematik och illegal handeln i Sverige under andra världskriget, idrottshistoria, tävlingsidrott, olympiska spel, tennis, golf och fotboll. Svarar även på frågor om annandagsbandy.
Mobil: 070-545 21 30 E-post: johnny.wijk@historia.su.se
Läs mer om Johnny Wijks forskning

För mer forskning kopplad till pandemin se vår expertlista om coronavirusutbrottet

Julmat, hållbarhet och traditioner

Vad ska man tänka på för att få till ett hållbart julbord?
Line Gordon, föreståndare vid Stockholm Resilience Centre
Forskningsfokus: expert på frågor om hållbara livsmedelssystem, resiliens och vattenresurser
Mobil: 073-707 85 29 E-post: line.gordon@su.se
Läs mer om Line Gordons forskning

Hur påverkas årets julmat av pandemin? Kommer vi att strunta i traditionerna?
Richard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi
Mobil: 070-265 20 89 E-post: richard.tellstrom@etnologi.su.se
Läs mer om Richard Tellströms forskning

Hur har våra mattraditioner förändrats sedan stenåldern? Hur uråldrig och oföränderlig är traditionen med julbordet, egentligen?
Sven Isaksson, forskare i biomolekylär arkeologi
Forskningsfokus: mat, matlagning och matkultur ur ett arkeologiskt perspektiv, med hjälp av biomolekylära analystekniker.
Mobil: 070-355 89 69, 08-674 73 67 E-post: sven.isaksson@arklab.su.se
Läs mer om Sven Isakssons forskning

Hur påverkar pandemin våra nyårslöften? Hur effektiva är nyårslöften när det gäller att förändra vårt beteende?
Per Carlbing, professor i psykologi, chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy.
Mobil: 070-666 76 66 E-post: per.carlbring@psychology.su.se
Läs mer om Per Carlbrings forskning

Julklappsköp och konsumtionsmönster

Köper vi mer julklappar, pynt och prylar när vi inte kan fira som vanligt? Eller tar vi paus och firar en avskalad jul? Vad spelar egentligen konsumtionen för roll för julfirandet?
Jacob Östberg, professor i reklam och PR
Forskningsfokus: hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Mobil: 0733-82 65 96, E-post: jacob.ostberg@sbs.su.se
Läs mer om Jacob Östbergs forskning

Hur har våra konsumtionsmönster påverkats av coronapandemin? Hur påverkar det årets julhandel?
Karin Setréus, doktorand i företagsekonomi
Forskningsfokus: Konsumtion online av och i sociala medier. Konsumentbeteende i sociala medier med fokus på norm och attityd.
Mobil : 073-546 99 94 E-post: karin.setreus@sbs.su.se

Hur påverkas vårt julfirandet av coronapandemin?
Martin Svendsen, universitetslektor i företagsekonomi
Forskningsfokus: konsumtion, identitet och identifikation. Kropp och kläder som ritualiserade identifikationsprocesser.
Mobil: 073-416 32 02 E-post: martin.svendsen@sbs.su.se
Läs mer om Martin Svendsens forskning

För fler forskare inom konsumtion, se vår expertlista om shopping och köpbeteende

Julstress och hälsa

Hur påverkas julstress och jämställdhet i livspusslet av pandemin?
Emma Hagqvist, forskare hälsovetenskap Stressforsningsinstitutet.
Forskningsfokus: arbetsliv, privatliv och hälsa med fokus på kvinnor och mäns förutsättningar att balansera arbetsliv och privatliv.
Mobil: 073-052 66 02 E-post: emma.hagqvist@su.se,
Läs mer om Emma Hagqvists forskning

Hur påverkar coronapandemin alkoholkonsumtionen?
Jukka Törrönen, professor i folkhälsovetenskap
Forskningsfokus: hur substansanvändning är relaterad till vardagssituationer och berusning, hälsosamma eller ohälsosamma identiteter, alkohol och drogpolitik.
Mobil: 073-707 87 50 E-post: jukka.torronen@su.se
Läs mer om Jukka Törrönens forskning

Hur undviker man gifter i leksaker och andra julklappar?
Christina Rudén, professor i miljövetenskap
Forskningsfokus: kemikalieriskbedömning
Mobil: 070-493 31 01 E-post: christina.ruden@aces.su.se
Läs mer om Christina Rudéns forskning

Julens kryddor och nötter

Bergianska trädgårdens botanister kan svara på frågor om växter, bland annat julens kryddor, frukter och nötter.

Bergianska trädgårdens utställning ”Jul i växthuset” utgår i år men ersätts med en digital julkalender

Gunvor Larsson, trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Tfn: 08-16 33 87 E-post: gunvor@bergianska.se
Lars Gunnar Reinhammar, trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Tfn: 08-16 40 02 E-post: larsgunnar@bergianska.se

För frågor om vinterväder och klimat se vår lista med klimatexperter

Ämnen

Kategorier


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.