Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lax, blåmussla, ejder och ål dör av samma vitaminbrist

OBS: pressträff m a a nedanstående artikel hålls i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm onsdag 14/12 10.00. Anmäl dig till stefan.nyman@su.se

Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda djur är tidigare känd som ett problem inom vissa arter i relativt begränsade geografiska områden. Nu visar forskare vid Stockholms universitet och flera andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika att bristen på tiamin är betydligt mer utbredd än vad man tidigare känt till. Resultaten publiceras idag i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Genom att undersöka tusentals musslor, fåglar och fiskar i 45 områden på norra halvklotet har forskarna nu visat att problemet med tiaminbrist hos vilda djur är mycket mer omfattande än vad man tidigare har vetat. Bland annat uppmärksammas den höga förekomsten av sådana effekter av tiaminbrist som leder till sämre hälsa och dålig reproduktion, men som inte är direkt dödande. Denna påverkan är mycket allvarlig då även dessa effekter på sikt leder till att populationer minskar och försvinner. En viktig slutsats är också att tiaminbristen förekommer episodiskt, dvs. varierar i intensitet i tid och rum.

– Symptomen förekommer ofta under en tid, kanske något eller några år i ett område, varefter de tillfälligt försvinner och sedan återkommer, konstaterar professor Lennart Balk, som koordinerat forskningen.

Tiaminbristen hos de nu undersökta arterna – blåmussla, ejder, amerikansk och europeisk ål, atlantlax och havsöring – har påvisats med hjälp av kemisk och biokemisk analys. Exempel på effekter som inte är direkt dödande, men som har kopplats till tiaminbristen är minskad tillväxt, förändrade organstorlekar, allmänt försämrad näringsstatus, försämrade blodvärden, ökade infektioner, förändrat beteende, försämrad simförmåga och mycket allvarliga effekter på fortplantningen. Kopplingen mellan dessa effekter och tiaminbrist har tidigare påvisats i laboratorieförsök, men nu således även hos vilda djur i fält. Vidare har uppgifter i den befintliga litteraturen utvärderats på nytt, i ljuset av de nya resultaten, och ytterligare bekräftat förekomsten av tiaminbrist i Stilla Havet, Nordamerika, Atlanten och norra Europa.

Det övergripande målet för forskningen är att finna den bakomliggande orsaken till tiaminbristen, dvs. hur den har uppkommit i våra ekosystem. De presenterade resultaten utgör nödvändig baskunskap för att kunna gå vidare och undersöka möjliga biokemiska mekanismer.

– Vi kan idag inte utesluta att den observerade tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter, säger Lennart Balk. Denna förlust av biologisk mångfald har av andra forskare utpekats som det just nu allvarligaste hotet mot livet på jorden.

Artikeln ”Widespread episodic thiamine deficiency in Northern Hemisphere wildlife” (DOI: 10.1038/srep38821) av forskare från 5 länder och 13 högskolor och andra forskningsinstitutioner, under ledning av professor Lennart Balk vid Stockholms universitet, har publicerats i Scientific Reports inom Nature Publishing Group (NPG) och finns fritt tillgänglig på: http://www.nature.com/articles/srep38821

Studierna har till största delen finansierats av stiftelsen BalticSea2020 och Engkvists stiftelser.

Ytterligare information

Lennart Balk, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, tfn +46-8-6747721, +46-73-6923468, e-post lennart.balk@aces.su.se

Ämnen


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.