Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mandatens påverkan på kommunpolitiken

Hur mandatfördelningen i fullmäktige påverkar politiken har hitintills varit en obesvarad fråga. Hur påverkar till exempel ökad representation för främlingsfientliga partier invandringspolitiken och hur påverkar gröna partier miljöpolitiken? Med hjälp av en ny metod besvaras nu dessa frågor i en avhandling i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Hur mandatfördelningen påverkar politiken är en central del av hur en demokrati fungerar. Trots detta är detta en fråga som lämnats obesvarad inom forskningen. Att ge ett svar på denna fråga är till exempel viktigt för att förstå hur främlingsfientliga partier påverkar politiken.

– Att mäta effekten av skillnader i mandatfördelningen mellan partier på politiken är till exempel centralt för att kunna förstå hur Sverigedemokraterna kan komma att påverka svensk politik i framtiden, säger Olle Folke, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.

Avsaknaden av ett svar på denna fråga beror i huvudsak på svårigheten att skilja effekten av mandatfördelningen från andra faktorer. Ett sätt att komma runt detta problem är att jämföra politiska utfall i kommuner där ett visst parti ligger precis på gränsen för att förlora eller vinna ett mandat. Tilldelningen av detta mandat kan behandlas som ett lotteri, vilket gör det möjligt att utesluta alla faktorer utom själva mandatfördelningen. I sin avhandling utvecklar Olle Folke en metod baserad på denna idé för att studera hur mandatfördelningen påverkar placeringen av invandrare, ambitionsnivån i miljöpolitiken och skattesatsen i svenska kommuner.

Resultaten i avhandlingen visar att Ny Demokrati hade en stark negativ effekt på antalet placerade invandrare i en kommun, medan Folkpartiet hade en motsatt effekt.

– Effekten jag finner av Ny Demokrati är slående stor. I den genomsnittliga kommunen ledde en ökning av en procentenhet av mandat för Ny Demokrati, på bekostnad av Folkpartiet, till att kommunen årligen tog emot 20 färre flyktingar, säger Olle Folke.

Samtidigt har Miljöpartiet en stark positiv effekt på ambitionsnivån hos en kommuns miljöpolitik. En ökning av Miljöpartiets mandatandel med 5 procentenheter skulle till exempel kunna leda till att kommunen genomför gröna informationskampanjer eller inför gröna offentliga upphandlingar. För kommunalskatten indikerar resultaten att det är vilket av de två block som sitter i majoritet som har betydelse, snarare än mandatfördelningen mellan de individuella partierna.

– Resultaten i min avhandling visar att mandatfördelningen har en stor betydelse för politiken på kommunnivå och att det är främst politiken inom sina profilområden som ett enskilt parti kan påverka, säger Olle Folke

De två övriga kapitlen i avhandlingen behandlar amerikansk delstatspolitik, varav det sista är samarbete med James M. Snyder vid MIT och Shigeo Hirano vid Columbia University.

Avhandlingens namn: Parties, Politics and Preferences: Papers in Political Economics.
Avhandlingen finns att ladda ner på www.iies.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11126&a=45292

Ytterligare information:
Olle Folke, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, tfn 070-3670242, e-post Folke@iies.su.se

Porträttbild kan laddas ner via http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=5833&a=79850

 

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.
www.su.se

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.