Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Påminnelse: Gränslös demokrati — offentlig konferens vid Stockholms universitet

I maj avslutas ett internationellt forskningsprojekt kring demokrati i en globaliserad värld. Projektet avslutas med en stor offentlig konferens i Aula Magna med deltagande av såväl globalt verksamma politiker som politiska filosofer från hela världen. Bland talarna märks Hans Blix, fd vapeninspektör för FN, och bland de politiska filosoferna Bob Goodin från Australien och Carol Gould från USA. Även framstående svenska forskare i ämnet deltar, såsom Axel Hadenius från Lund. FN:s förre generalsekreterare, Dr. Boutros Boutros-Ghali, som tidigare meddelat skulle medverka, har tyvärr inte möjlighet att närvara. Han har dock översänt en appell, som professor Folke Tersman kommer att läsa upp. Datum och tid: Torsdag den 8 maj kl. 13-16 Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati Språk: Engelska I maj avslutas ett internationellt forskningsprojekt kring demokrati i en globaliserad värld. Projektet, som har finansierats av Vetenskapsrådet, har genomförts under ledning av professor Folke Tersman vid Stockholms universitet (från årsskiftet professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet). Projektet avslutas med en stor offentlig konferens i Aula Magna, med deltagande av såväl globalt verksamma politiker som politiska filosofer från hela världen. Konferensen inleds av universitetets rektor, Kåre Bremer. Torbjörn Tännsjö, vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, presenterar en bok han författat inom ramen för projektet: Torbjörn Tännsjö, Global Democracy: The Case for a World Government (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008). En paneldebatt genomförs på temat: Är global demokrati möjlig och önskvärd? Allmänhet och media är välkomna. Programmet för konferensen: http://people.su.se/~folke/stockholm2008day1.html Länk till forskningsprojektet: http://people.su.se/%7Efolke/index.html Professor Folke Tersman folke.tersman@filosofi.uu.se tfn 0703-78 85 79 Professor Torbjörn Tännsjö torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se tfn 0707-97 66 13

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.