Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Nytt centrum för strålskyddsforskning vid Stockholms universitet

Nu invigs ett nytt centrum för strålskyddsforskning - CRPR - vid Stockholms universitet. Centret har en internationellt unik utrustning för studier av hur låga stråldoser påverkar människor och miljö. Anläggningen kommer att vara tillgänglig för forskare både i Sverige och Europa. CRPR ska också verka för en hög nationell kompetens i strålskyddsfrågor och ge information till allmänhet och beslutfattare i frågor som rör verkan av strålning.

Datum och tid: Fredagen den 14 november kl 15.00
Plats: E306, Arrheniuslaboratoriet, Stockholms universitet

I anslutning till invigningen finns möjlighet att se och fotografera i laboratoriet och intervjua verksamma forskare.

Fakta om Centrum för strålskyddsforskning (Centre for Radiation Protection Research - CRPR)
CRPR är en självständig enhet inom Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid Stockholm universitet. Vid CRPR finns forskare verksamma inom områdena strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) finansierar sedan 2008 tre forskartjänster inom strålningsbiologi, strålningsdosimetri samt radioekologi. Innehavarna av dessa tjänster är tillsammans med forskare vid GMT verksamma vid CRPR.

För anmälan och ytterligare information:
Maria Erlandsson, presschef Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@kommunikation.su.se
Mats Harms-Ringdahl, professor i strålningsbiologi och föreståndare för CRPR, tfn 08-16 41 09, mobil 070-285 61 15, e-post mats.harms-ringdahl@gmt.su.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterade event

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.