Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: The Elizabeth Haub Prize for environmental law delas ut till miljörättsforskare den 17 november

The Elizabeth Haub Prize for environmental law, är världens äldsta och, enligt många finaste, pris i miljörätt. Den 17 november sker prisutdelningen för första gången vid Stockholms universitet. Priset instiftades 1974 för att hedra Elizabeth Haub, en engagerad miljöskyddsanhängare.

- Att priset har så gott renommé kan förklaras med att de som har fått det räknas till den absoluta världseliten inom miljörätten, säger professor Said Mahmoudi vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

2007 års vinnare är Dr. Françoise Burhenne-Guilmin (Belgien) och Dr. David Freestone (Storbritannien).

Dr. Francois Burhenne-Guilmin från Belgien var drivande i grundandet av the World Conservation Union Evironmental Law Centre i Bonn 1970. Under hennes föreståndarskap, från grundandet fram till 1999, har centret byggt upp världens största samling av miljörättsliga dokument. Burhenne-Guilmin har deltagit vid tillkomsten av de flesta större internationella miljövårdskonventionerna de senaste 30 åren.

Dr. David Freestone från Storbritannien är professor i internationell rätt vid Hull University och Världsbankens biträdande rättschef. Han var tidigare chefsrådgivare i frågor kring miljö och internationell rätt vid samma bank. Freestone har gett ut 18 böcker om internationell miljörätt, framför allt om skyddet av den marina miljön och om klimatfrågan.

Prisutdelning den 17 november
Pristagarna kommer att ta emot sina priser vid en ceremoni i Stockholm måndag den 17 november kl 14.00. De får en guldmedalj, präglad med Stockholms universitets och ICEL:s båda sigill, ett diplom och en prissumma ur rektor Kåre Bremers hand. Media är välkomna att närvara vid ceremonin som äger rum på Spökslottet, Drottninggatan 116. Anmälan krävs, se nedan.

Juryn består av tre representanter från ICEL och tre representanter från Stockholms universitet. Universitetet representeras av Said Mahmoudi, Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och föreståndare för Stockholms miljörättscentrum samt Bo Kjellén, ambassadör och svensk förhandlare vid en rad viktiga internationella miljökonventioner. Ordförande i juryn är Gustaf Lindencrona, rektor emeritus och professor emeritus i finansrätt.

Mellan åren 1974 och 2007 administrerades priset av Université Libre de Bruxelles (ULB) och The International Council of Environmental Law (ICEL). Efter en överenskommelse mellan ICEL och Stockholms universitet kommer priset från och med 2008 att delas ut av Stockholms universitet. Två tidigare pristagare är Ludwig Krämer, rättschef för miljöavdelningen i EU-kommissionen och Alexandre Kiss, av många ansedd som den internationella miljörättens fader.

För anmälan och ytterligare information
Staffan Westerlund, webbredaktör/redaktör, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 12 82, 073-784 5031, e-post staffan.westerlund@juridicum.su.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.