Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Vad innebär medborgarskap idag? – Internationell konferens vid Stockholms universitet

 

Vad innebär medborgarskapet idag? Den mångfacetterade frågan diskuteras av svenska och internationella forskare den 26-28 maj då Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, står värd för konferensen "The Dynamics of Citizenship in the Post-Political World".

 

Medborgarskap är ett dynamiskt och flerdimensionellt begrepp som spelar en central roll i både teoretisk och empirisk statsvetenskap. Under konferensen kommer forskarna att kritiskt granska medborgarskap som idé och verklighet i en postpolitisk värld. Denna värld präglas av en minskad statlig centralisering när det gäller att tillhandahålla skydd och service åt medborgarna och garantera deras sociala rättigheter. Istället ges politiskt ansvar till icke-statliga aktörer och institutioner. Dessutom har olika marknadskrafter och -aktörer kommit att spela en allt viktigare roll för politiken och den sociala servicen.

Hur påverkar dessa processer medborgarskapets status och vår uppfattning om vad medborgarskapet bör erbjuda? Vilken roll spelar medborgarskap när sociala och politiska rum inte längre enbart definieras av geografiska platser och gränser? Vilka identiteter skapas av ett medborgarskap och vilket ansvar har medborgare för att upprätthålla ett gott medborgarskap? Gäller medborgarskapets rättigheter och privilegier alla medborgare lika? Vilken roll har staten – och har företagen en roll att spela i medborgarskapets utveckling? Är medborgarskapet en väg mot inkludering eller kan det också fungera som en exkluderande mekanism i den samtida demokratin? Och vad innebär medborgarskapet för dem som lever i ett annat land än det där de är medborgare?

- Ett fungerande medborgarskap är avgörande för demokratin. Varför inte alla människor behandlas lika och vad det är som händer med medborgarskap i globaliseringens tidevarv är viktiga frågor som berör oss alla, säger Michele Micheletti, Lars Hierta-professor i statsvetenskap, som har lett arbetet vid Statsvetenskapliga institutionen inför konferensen.

Under konferensen kommer fem workshops hållas om medborgarskapets olika aspekter.

Föredrag öppna för allmänheten och media
Konferensen bjuder även på tre så kallade "keynote speakers", föredrag som är öppna för allmänheten och media:

• Andreas Føllesdal från Oslo universitet, Norge, talar om Multi-level Citizenship: Causes and Opportunities
• Birte Siim från Aalborg universitet, Danmark, talar om Post-national Challenges to Citizenship Research: Intersections of Gender Equality, Diversity and National Belonging
• Fay Lomax Cook från Northwestern University, USA, talar om The Dynamics of Public Deliberation and Political Participation: Talking Together and Acting Together

Konferensen äger rum i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet (T-bana Universitetet).

Alla seminarier och föredrag hålls på engelska.

Konferensens webbplats: http://www.statsvet.su.se/English/Research/citizenship_conference.html

Kontakt:
Michele Micheletti, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, e-post michele.micheletti@statsvet.su.se, tfn 08-16 30 65, 070-344 79 60, webb http://www.statsvet.su.se/micheletti

 

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och lärarutbildning i en miljö där öppna sinnen möts och utvecklas. www.su.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.