Gå direkt till innehåll
Offentliga investeringar leder inte bara till sänkt arbetslöshet. Arbetsförmedlingen bidrar också indirekt till att öka effekten av andra insatser, visar en ny avhandling. Foto: Agneta Forssén/Mostphotos.
Offentliga investeringar leder inte bara till sänkt arbetslöshet. Arbetsförmedlingen bidrar också indirekt till att öka effekten av andra insatser, visar en ny avhandling. Foto: Agneta Forssén/Mostphotos.

Pressmeddelande -

Satsningar på arbetsförmedling är kopplat till lägre arbetslöshet

Ekonomiska satsningar på arbetsförmedling är kopplad till lägre arbetslöshet i Sverige och i 18 andra välfärdsstater. Det visar en ny avhandling i sociologi.

– Arbetsförmedlingens funktion och effekter är omdebatterade. Min avhandling visar att offentliga investeringar leder till sänkt arbetslöshet, säger Daniel Fredriksson, nybliven doktor i sociologi vid Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Forskningen bygger på uppgifter om hur arbetslösheten mätt i antal procent av den arbetsföra befolkningen hänger ihop med arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsförmedling, utbildningsprogram och offentligt jobbskapande. De länder som undersökts är Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. Det här är en av de första studierna som gjort den här typen av analys.

– Länder som spenderar mer pengar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder tenderar att ha lägre arbetslöshet. Effekten kvarstår även efter att jag har kontrollerat för andra omständigheter som kan påverka arbetslösheten i olika länder, som ekonomins och fackförbundens storlek, lönesättning och arbetsrättslagstiftning, säger Daniel Fredriksson.

Arbetsförmedlingen bidrar också indirekt till att öka effekten av andra insatser som utbildningsprogram och offentligt jobbskapande. Tidigare forskning visar att en hög arbetslöshetsersättning kan ha negativa effekter på arbetslösheten. Där bidrar arbetsförmedlingen i sin kontrollerande funktion av arbetslösa dessutom till att minska dessa negativa effekter, visar studien.

– Men det är inte så enkelt som att bara man ökar utgifterna för arbetsförmedlingen, så kommer arbetslösheten att sjunka per automatik. Det gäller att undersöka vad arbetsförmedlingen kan tillföra på olika områden för att få ner arbetslösheten för olika grupper på arbetsmarknaden. För att veta exakt vilka åtgärder det är som ger effekt, behövs fler studier på området, säger Daniel Fredriksson

Mer om forskningen

Studien "Reducing Unemployment? Examining the Interplay Between Active Labour Market Policies" är en del av avhandlingen "Enabling employment?: Drivers and outcomes of active labour market policies in comparative perspective".

Mer information

Daniel Fredriksson, Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Tfn: 08-16 20 76, e-post: daniel.fredriksson@sofi.su.se

Ämnen

Kategorier


Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.