Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skyddsombud i allas intresse – en rättsvetenskaplig studie

Skyddsombuden är arbetstagarnas företrädare och en del av den fackliga verksamheten. De är också statens gratisarbetande folkhälsoarbetare och arbetsgivarens hjälpreda i bl.a. det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med stöd i Arbetsmiljölagen kan de påverka brister i arbetsmiljön. Maria Steinberg tar i sin avhandling vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet sin utgångspunkt i arbetsmiljörätten och studerar de nästan 110 000 svenska skyddsombudens möjligheter att påverka arbetsmiljön. Genom empiriska undersökningar av 400 fall har hon funnit att skyddsombuden kan påverka genom att stoppa ett arbete och genom att vända sig till arbetsmiljölagens tillsynsmyndighet. Den senare befogenheten är mest effektiv ur ett inflytandeperspektiv. Studien visar att skyddsombuden ofta använder sin makt för att förebygga psykosociala problem, så som våld, missnöje med chefer eller för hög arbetsbelastning. Maria Steinberg är jur.kand. och verksam som forskare och lärare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Disputationen äger rum onsdagen den 17 november kl 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Örjan Edström, Umeå universitet. Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se Maria Steinberg nås på tfn 019-30 30 40 eller e-post maria.steinberg@bsr.oru.se Agneta Paulsson agneta.paulsson@eks.su.se Tel: 08-16 22 56 Mobil: 070-696 65 15 Fax: 08-15 36 93

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.