Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialpsykologisk konferens 12-16 juli

Socialpsykologi är det vetenskapliga studiet av hur vi människor tänker på, påverkar och relaterar till varandra. Bland de ämnen som studeras i socialpsykologin finns till exempel fördomar och stereotyper, ledarskap och makt, sociala bedömningar, motivation och emotion, masspåverkan, och gruppens betydelse för beteende och tankar.

Flera forskare från Stockholms universitet är med och anordnar Europas största konferens i socialpsykologi som Sverige i år är värdland för, the 16th General Meeting of the European Association of Social Psychology. Konferensen hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö, 12-16 juli 2011, och har drygt 1200 deltagare. Det vetenskapliga programmet inkluderar 11 parallella sessioner med symposier och tematiska sessioner, samt fyra stora postersessioner inom alla socialpsykologins delområden. Bland deltagarna, som representerar 42 länder, finns de mest namnkunniga forskarna i fältet.

Bland konferensens många symposier och sessioner med intressanta och nydanande forskningsfynd vill den lokala organisationskommittén särskilt rekommendera nedanstående:

Ytterligare information
Torun Lindholm, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 073-378 18 70, tfn 08-16 40 72, e-post tlm@psychology.su.se

Konferensens hemsida: www.easp2011.com

Onsdag 13/7 Kl. 9.30-10.50 Rum K1:

S05 Grounding fundamentals of social judgment: Embodiments of warmth/trust and competence/status

Här presenteras de senaste rönen kring så kallad embodied cognition, hur kroppsliga/fysiologiska tillstånd (t ex att hålla in en varm kontra kall kopp kaffe/ att röra sig expansivt eller kontraktivt) påverkar tillit, upplevelser av makt, och andra sociala bedömningar.

 

Onsdag 13/7 kl. 11.15-12.55 Rum K1:

S10 On the self-regulation of implicit bias

Forskning från de senaste åren visar att fördomar gentemot stigmatiserade grupper ofta är omedvetna och kan leda till diskriminerande beteenden utanför vår medvetna kontroll. I symposiet presenteras forskning kring hur sådana implicita fördomar kan variera beroende på situation och person.

 

Onsdag 13/7 kl. 14.30-15.50 Rum K24:

S12 Media violence usage and aggression: Long-term effects and underlying processes

I symposiet presenteras forskning kring mekanismer bakom sambandet mellan mediavåld och aggressivitet.

 

Onsdag 13/7 kl. 14.30-15.50 Rum K21:

S14 Unconscious thought: A peek beneath the veil

Kan man använda omedvetna processer för att fatta bättre beslut? Är det bättre att t ex ”sova på saken” jämfört med att noga tänka igenom beslutet? I tidskriften Science publicerades för ett par år sedan en studie som visade att omedvetna processer kan förbättra beslut.  I symposiet presenteras den senaste forskningen i ämnet. 

 

Torsdag 14/7 kl. 9.00-10.40 Rum K2:

S22 The mental life of social glue - A social-cognition perspective on trust

 

Tillit är ett kärnelement i det sociala livet. Det här symposiet tar upp vad det är som gör att människor litar på varandra och hur vi kommer vi fram till att någon är opålitlig. Finns det t ex vissa utseenden som känns mer pålitliga än andra? Symposiet visar också hur tillit formar människors tänkande och beteende.

 

Torsdag 14/7 kl. 11.10-12.50 Rum K21:

S33 Social and biological factors guiding perception and production of the human smile

Ett leende betyder ofta, men inte alltid att man är glad eller vänligt inställd. Vad är det som får oss att bedöma ett leende som ”äkta”? Vilka faktorer i situationen och i personligheten är det som påverkar vad vi tolkar in i ett leende?

 

Fredag 15/7 kl. 9.00-10.40 Rum K12:

S53: Confronting disadvantage: From individual coping to societal change

Symposiet tar upp hur medlemmar av missgynnade grupper kan hantera sin situation på individ- grupp- och samhällelig nivå.

 

Fredag 15/7 kl. 9.00-10.40 Rum K23:

S56 The new psychology of leadership: Influence, power, and social change

Stephen Reicher och Alex Haslam som låg bakom det så kallade BBC Prison Experiment, där deltagare under några dagar fick spela rollen av fånge eller fångvakt, organiserar detta symposium kring ledarskap.

 

Lördag 16/7 kl. 9.00-10.40 Rum K1:

S70 The social neuroscience of social identity

Under senare år har man i socialpsykologin visat på relationer mellan sociala och fysiologiska processer. I symposiet presenteras forskning hur vår sociala identitet, baserat på t ex etnicitet och kön, involverar fysiologiska reaktioner i gruppsituationer.

 

Lördag 16/7 kl. 11.05-12.45 Rum K1:

S79 Mental time travel and its influence on affect, motivation, and cognition

Människor funderar ofta på det som ska komma eller vad som har/ kunde ha varit. I symposiet presenteras forskning kring hur våra ”mentala tidsresor” påverkar och påverkas av vårt tänkande och vårt beteende.

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterat innehåll

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.