Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris till Kjell Albin Abrahamson

Redaktören Kjell Albin Abrahamson har utsetts till mottagare av Stiftelsen Staten och Rättens journalistpris för år 2005. Han får priset främst för sina rapporter från f d öststaterna i Europa, särskilt Polen där han är bosatt. Hans journalistiska särmärke är att han aldrig glömmer de "vanliga" människorna, individerna under makterna. På det viset har hans lyssnare ofta kommit att förstå mer om dessa människors livsvillkor i vardagen än de väntat sig när de knäppte på radion. Kjell Albin Abrahamson har på sitt eget vis - med berättarkonst, humor och medkänsla - förmedlat djupa insikter i maktens arrogans och i "vanligt" folks livskraft trots allt. Kjell Albin Abrahamson är dessutom fri från den ängslan som får åtskilliga journalister att ducka för personliga frågor. Som programledare för Ring P1 stod han upp för sina åsikter med en rakhet som både retade och förtjuste . Stiftelsen Statens och Rättens journalistpris är på 25 000 kronor. Stiftelsen Staten och Rätten bildades genom en gåva den 6 april 1952 och förvaltas av Stockholms universitet. Enligt stadgarna skall stiftelsen ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. I stiftelsens styrelse ingår professor Alf Bohlin, tillika ordförande, utsedd av Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, advokat Peter Danowsky, utsedd av Sveriges Advokatsamfund samt redaktören Jan Lindström, utsedd av Publicistklubben. Stiftelsen utdelar årligen ett journalistpris till förtjänt person, som verkat för stiftelsens ändamål. Priset har tidigare tilldelats: 1986 Jan Guillou 1987- 1988 Inget pris utdelat 1989 Sigge Ågren 1990 Lars Eliazon och Bo Holmström 1991 Inget pris utdelat 1992 Jan Mosander 1993 Gunilla Thorgren och Mikael Olsson 1994 Hans Schöier och Bo Strömstedt 1995 Björn Kumm och Sofie Ribbing 1996 Maciej Zaremba 1997 Tom Alandh 1998 Bosse Lindqvist 1999 Claes Borgström 2000 Åke Pettersson 2001 Stieg Larsson 2002 Dick Sundevall 2003 Evin Rubar 2004 Inget pris utdelat. Närmare upplysningar lämnas av ordföranden, professor Alf Bohlin, tfn 08- 16 26 01, eller stiftelsens sekreterare, kanslichefen Bengt Johansson, tfn 08- 16 20 49, e-post Bengt.Johansson@juridicum.su.se.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.