Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tiden i skolan ett pedagogiskt dilemma

Om skoltidens villkor, som några gymnasieelever tolkar och beskriver dem handlar en avhandling i pedagogik. Lotta gör ett eget schema som får henne att känna sig både produktiv och ”vanlig”. Veras tid i skolan tar aldrig slut och hon strävar efter att hela tiden fylla på med erfarenheter. Jonna beskriver hur hon ibland försöker stanna upp och inte tänka på allt som hon känner att hon borde göra. Love saknar klasskamrater som gör samma sak som han gör, den egna studietiden får honom att känna sig utanför. Jutta Balldins avhandling i pedagogik handlar om skoltidens villkor, som några gymnasieelever tolkar och beskriver dem. Eleverna går på tre olika gymnasieskolor vars gemensamma drag är att de erbjuder självständiga studier, alltifrån enstaka projekt inom ett annars förutbestämt schema till heltidsstudier på distans. Dessa ”erbjudanden” skapar nya möjligheter, men drar också fram och synliggör kulturella ”tidslinjer” som eleverna inte reflekterat över tidigare, och som de plötsligt inser betydelsen av. Avhandlingen ringar in en mångtydig tid i skolan, en tid som både bejakar temporal självständighet och elevernas anpassning till kulturella tidsnormer. Eleverna ser och är medvetna om dessa olika ”kulturella uppmaningar” och hanterar dem som utmaningar de måste lösa, eller som erbjudanden om att faktiskt kunna skapa nya rytmer, nya sätt att vara, i skolan och i livet. Doktorsavhandlingens titel: Kulturell tid och individuella rytmer. Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor Disputationen äger rum fredagen den 10 februari kl. 10.00 i William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är docent Eva Alerby, Luleå tekniska universitet. Jutta Balldin kan nås på telefon 08-16 39 71, 0708-63 28 62 alternativt e-post jutta@ped.su.s

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Relaterade event

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.