Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unik språkutbildning firar 30 år

Under 30 år har Stockholms universitet utbildat språkkonsulter i svenska på Språkkonsultprogrammet - en utbildning som Sverige var först med i världen och fortfarande är ensamt om i sitt slag. Språkkonsulter finns i dag på många myndigheter, organisationer och företag och behovet av kunskap om kommunikation i tal och skrift i det moderna arbetslivet är stort.

Utbildningen är populär och om söktrycket blir detsamma som tidigare år kommer ett hundratal sökande att i vår skriva antagningsprovet på Institutionen för nordiska språk. Ett tjugotal blir antagna till det treåriga programmet som startar hösten 2009.

- Vår språkpolitik är långt utvecklad i Sverige jämfört med i många andra länder på det här området, säger Gunlög Sundberg, kursföreståndare för Språkkonsultprogrammet. - Den så kallade plain language-rörelsen inom olika länders förvaltningar inspireras i dag av oss när liknande utbildningar ska skapas i Europa. Utbildningen har länge varit unik internationellt sett.

I dag arbetar språkkonsulter inte bara vid myndigheter utan även på privata företag och många tar uppdrag som egna företagare. Som expert på språk och kommunikation granskar och producerar man texter, undervisar och ger råd om språkvård och utreder kommunikationen på arbetsplatser. Många konsulter har även andra kompetenser i översättning, teknisk dokumentation och terminologiarbete. Man arbetar ofta tillsammans med andra specialister, till exempel jurister, informatörer eller tekniker.

- Det moderna arbetslivet och informationssamhället med fokus på internet och webbplatser kräver texter som är lätta att ta till sig, säger Gunlög Sundberg. - En stor utmaning är att förstå hur olika mottagargrupper läser och att göra information på nätet lättöverskådlig och samtidigt informativ. Då är en språkkonsult en god investering.

Cirka 270 språkkonsulter har utbildats sedan starten 1978, till exempel Anne-Marie Hasselrot och Bengt Baedecke som är språkexperter på Regeringskansliet och arbetar med EU-språkliga frågor, och Åsa Holmér som är terminolog på Terminologicentrum (TNC). Flera har gett ut handböcker om skrivande, till exempel Barbro Ehrenberg-Sundin, Helena Englund, Jenny Forsberg och Maria Sundin.
Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller såväl kurser i eget skrivande som moment i grammatik, textanalys, språkförändring, språkpolitik, webbdesign och svenska som andraspråk. Flera praktikperioder på olika arbetsplatser är en viktig del av utbildningen och språkkonsultstudenterna är eftertraktade.

- Det är inte brist på praktikplatser till studenterna, utan tvärtom - brist på studenter till alla arbetsplatser som vill ha en språkkonsultpraktikant, säger Gunlög Sundberg.
Utbildningen startade som ett led i 1970-talets demokratiseringsvåg - varje medborgare har rätt till begriplig och lättläst information från myndigheter. Svenskan inom offentliga myndigheter behövde bli mindre byråkratisk, och regeringen inledde sitt så kallade klarspråksarbete. För att svara mot behovet av språkexperter startade Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 1978 språkkonsultutbildningen.

Trettioårsjubileet firas under veckan med program och fest på universitetet tillsammans med yrkesföreningen för examinerade språkkonsulter i svenska, Ess.

För ytterligare information
Gunlög Sundberg, kursföreståndare, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. Tel: 08-16 43 20, E-post: gunlog.sundberg@nordiska.su.se, www.nordiska.su.se www.nordiska.su.se/sprakkonsult
Om föreningen Ess, Examinerade språkkonsulter i svenska: www.sprakkonsult.se
Om klarspråksarbete: www.regeringen.se/klarsprak

Om utbildningen:

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.